Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

XXXVI.

Ps36,1 Neroď sě těšiti v zlostivých ani milovati budeš čiňúcích zlost, Ps36,2 nebo jakožto sěno rychle zvadnú a jakžto listie zelenost brzo spadnú. Ps36,3 Úfaj v hospodina a čiň pravdu a přěbývaj v zemi a pas sě ve sbožú jejie. Ps36,4 Těš sě hospodinu a dá tobě žádost srdcě tvého. Ps36,5 Zjěv hospodinu cěstu tvú a úfaj v něm a on učiní. Ps36,6 A vyvede jako světlost pravedlnost tvú a súd tvój jako poledne. Ps36,7 Podán buď hospodinu a modl sě jemu. Neroď sě těšiti v tom, kteříž prospievajú v svéj cěstě, v člověcě čiňúciem nepravost. Ps36,8 Odstup ot hněvu a opusť zlob, neroď sě kochati, aby zlostil. Ps36,9 Nebo jižto zlostivějú, skonajú sě, ale sdržujúcí hospodina vzdědie zeḿu. Ps36,10 A ješče malečko a nebude hřiešník a hledati budeš miesta jeho i nenalezneš. Ps36,11 Ale tiší vdědie zeḿu i kochati sě budú ve mnostv́ú pokoje. Ps36,12 Zachová hřiešník pravého a křehtati bude nad ním zuby svými. Ps36,13 Ale hospodin posmievati sě bude jím, nebo uzří, že příde den jeho. Ps36,14 Meč vytrhli sú hřiešníci, napěli sú lučišče své, aby přělstili chudého a pracného, aby mučili pravého srdcě. Ps36,15 Meč jich vejdi v srdcě jich a lučišče jich zetři sě. Ps36,16 Lépe jest malečko pravému nad sbožie hřiešných mnohé, Ps36,17 nebo ramena hřiešných zetrú sě, ale potvrzuje [spravedlivé]text doplněný editorem[526]spravedlivé] připsáno mladší rukou na okraji hospodin. Ps36,18 Znal hospodin dni neposkvrněných a dědina jich u věky bude. Ps36,19 Nebudú pohaněni v zlém času a ve dnech hladovitých nasyceni budú, Ps36,20 nebo hřiešní zahynú. Nepřietelé zajisté boží inhed oslaveni budú i povýšeni, hynúce jakožto dým zhynú. Ps36,21 Oněmie hřiešník a nezaplatí, ale pravedlný smiluje sě i otplatí, Ps36,22 nebo děkujúcí jemu vzdědie zeḿu, ale zle řiekajúcí jemu zahynú. Ps36,23 U hospodina chod člověčí zpraví sě a cěstě jeho vzechce. Ps36,24 Když padne, neurazí

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).