Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[37v]číslo strany rukopisuXXXVI.[509]XXXVI.] VI. rkp., připsáno na okraji

Ps36,1 Neroď[510]Neroď] v lat. předchází Psalmus ipsi David sě těšiti[511]těšiti] mladší rukou nadepsáno hněvati v zlostivých ani milovati budeš čiňúcích zlost, Ps36,2 nebo jakožto sěno rychle zvadnú a jakžto listie zelenost brzo spadnú. Ps36,3 Úfaj v hospodina a čiň pravdu[512]pravdu] bonitatem lat. a přěbývaj v zemi a pas sě ve sbožú jejie. Ps36,4 Těš sě hospodinu a dá tobě žádost[513]žádost] petitiones lat. srdcě tvého. Ps36,5 Zjěv hospodinu cěstu tvú a úfaj v něm a on učiní. Ps36,6 A vyvede jako světlost pravedlnost tvú a súd tvój jako poledne. Ps36,7 Podán buď hospodinu a modl sě jemu. Neroď sě těšiti v tom, kteříž prospievajú[514]prospievajú] prosperatur lat. v svéj cěstě, v člověcě čiňúciem[515]čiňúciem] czynyucieho rkp. nepravost[516]nepravost] iniustitias lat.. Ps36,8 Odstup[517]Odstup] d nadepsáno korektorem ot hněvu a opusť zlob, neroď sě kochati, aby zlostil. Ps36,9 Nebo jižto zlostivějú, skonajú sě, ale sdržujúcí hospodina[518]hospodina] + ipsi lat. vzdědie zeḿu. Ps36,10 A ješče malečko a nebude hřiešník a hledati budeš miesta jeho i nenalezneš. Ps36,11 Ale tiší vdědie zeḿu i kochati sě budú ve mnostv́ú pokoje. Ps36,12 Zachová hřiešník pravého a křeh[38r]číslo strany rukopisutati bude nad[519]nad] na rkp. ním zuby svými. Ps36,13 Ale hospodin posmievati sě bude jím, nebo uzří, že příde den jeho. Ps36,14 Meč vytrhli sú hřiešníci, napěli sú lučišče své, aby přělstili[520]aby přělstili] ut deiiciant lat., ut decipiant var. chudého a pracného, aby mučili pravého srdcě[521]pravého srdcě] rectos corde lat.. Ps36,15 Meč jich vejdi v srdcě[522]srdcě] ſrdciu rkp. jich a lučišče jich zetři sě. Ps36,16 Lépe jest[523]jest] gieſt rkp. malečko pravému nad sbožie hřiešných mnohé[524]nad sbožie … mnohé] super divitias … multas lat., Ps36,17 nebo ramena hřiešných[525]hřiešných] hrſienych rkp. zetrú sě, ale potvrzuje [spravedlivé]text doplněný editorem[526]spravedlivé] připsáno mladší rukou na okraji hospodin. Ps36,18 Znal hospodin dni neposkvrněných a dědina jich u věky bude. Ps36,19 Nebudú pohaněni v zlém času a ve dnech hladovitých nasyceni[527]nasyceni] naſicieny rkp. budú, Ps36,20 nebo hřiešní zahynú. Nepřietelé zajisté boží inhed[528]inhed] + ut lat., nemá var. oslaveni budú i povýšeni, hynúce jakožto dým zhynú. Ps36,21 Oněmie hřiešník[529]Oněmie hřiešník] mladší rukou nad řádkem připsáno pójčeno bude (hřiešník) -u, srov.mutuabitur peccator lat., překladatel spojil s mutus (?) a nezaplatí, ale pravedlný smiluje sě i otplatí, Ps36,22 nebo děkujúcí jemu vzdědie zeḿu, ale zle řiekajúcí jemu zahynú. Ps36,23 U hospodina chod člověčí zpraví sě[530]chod … zpraví sě] gressus … dirigentur lat. a cěstě jeho vzechce[531]vzechce] wzehchce rkp.. Ps36,24 Když padne, neurazí

X
509XXXVI.] VI. rkp., připsáno na okraji
510Neroď] v lat. předchází Psalmus ipsi David
511těšiti] mladší rukou nadepsáno hněvati
512pravdu] bonitatem lat.
513žádost] petitiones lat.
514prospievajú] prosperatur lat.
515čiňúciem] czynyucieho rkp.
516nepravost] iniustitias lat.
517Odstup] d nadepsáno korektorem
518hospodina] + ipsi lat.
519nad] na rkp.
520aby přělstili] ut deiiciant lat., ut decipiant var.
521pravého srdcě] rectos corde lat.
522srdcě] ſrdciu rkp.
523jest] gieſt rkp.
524nad sbožie … mnohé] super divitias … multas lat.
525hřiešných] hrſienych rkp.
526spravedlivé] připsáno mladší rukou na okraji
527nasyceni] naſicieny rkp.
528inhed] + ut lat., nemá var.
529Oněmie hřiešník] mladší rukou nad řádkem připsáno pójčeno bude (hřiešník) -u, srov.mutuabitur peccator lat., překladatel spojil s mutus (?)
530chod … zpraví sě] gressus … dirigentur lat.
531vzechce] wzehchce rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).