Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

hospodine, Ps129,2 hospodine, uslyš hlas mój. Buďte uši tvoji slyšúcí v hlas prosby mé. Ps129,3 Ač zlosti zachováš, hospodine, hospodine, kto strpí? Ps129,4 Nebo u tebe sľutovánie jest a pro zákon tvój […]text doplněný editorem[1880]…] sustinui te, Domine. Sustinuit anima mea in verbo eius lat., Ps129,5 […]text doplněný editorem[1881]…] speravit anima mea in Domino lat.. Ps129,6 [Od strážě jutřnie až do noci úfaj Israhel v hospodina,]text doplněný editorem[1882]Od … hospodina] A custodia matutina usque ad noctem, speret Israël in Domino lat. Ps129,7 [nebo u boha milosrdie a obizné vykúpenie.]text doplněný editorem[1883]nebo … vykúpenie] Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio lat. Ps129,8 [A on vyprostí Israhele ze všěch zámutkóv jeho.]text doplněný editorem[1884]A on … jeho] Et ipse redimet Israël ex omnibus iniquitatibus eius lat.

CXXX.

Ps130,1 Hospodine, nenie povýšeno srdce mé ani sta sě rozšířile oči moji ani sem chodil u velikých ani v div́úcích sě nade mnú. Ps130,2 Ač sem pokorně nepovoloval, ale povýšil sem dušě mé. Jakožto otdojený u mateře své, tak otplata v duši méj. Ps130,3 Úfaj, Israheľu, v hospodina, ot nynějšě času i až u věky.

CXXXI.

Ps131,1 Pomni, hospodine, Davida i všeckny tichosti jeho, Ps131,2 jakož jest přisáhl hospodinu, sľub jest sľúbil bohu Jakubovu: Ps131,3 „Ač vejdu v schránu domu mého, ač vstúṕu na posteľu lože mého, Ps131,4 ač dám sen očima mýma a viečcoma mýma dřiemanie Ps131,5 a pokoj časóm mým,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).