Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

ty a zpoviedati sě budu tobě, bóh mój si ty a povýšu tebe. Zpoviedati sě budu tobě, nebo uslyšal si mě a učiněn si mi ve zdravie. Ps117,29 Zpoviedati sě budu hospodinu, nebo jest dobrý, nebo u věky milosrdie jeho.

psalmuscizojazyčný text CXVIII.

Ps118,1 Blahoslavení nepoškvrnění v cěstě, jižto chodie v zákoně božiem. Ps118,2 Blahoslavení, jižto zjadujú svědečstvie jeho, ve všem srdcu hledajú ho. Ps118,3 Nebo ne ti, jižto činie zlost, v jeho cěstách choditi budú. Ps118,4 Ty si přikázal přikázanie tvá ostřiehati přieliš. Ps118,5 Ač by sě zpravily cěsty mé k ostřiehaňú pravedlností tvých! Ps118,6 Tehdy nebudu pohaněn, když prozřu ve všěch přikázaních tvých. Ps118,7 Zpoviedati sě budu tobě ve zpraveňú srdcě, v tom, že sem sě naučil súdóm pravedlnosti tvé. Ps118,8 Pravedlností tvých chovati budu, neopušťuj mne u věky. Ps118,9 V  němžto zpravuje mládenec cěstu svú? V ostřiehaňú řěčí tvých. Ps118,10 […]text doplněný editorem[1720]…] In toto corde meo exquisivi te; ne repellas me a mandatis tuis lat. (homoiot.) Ps118,11 V srdcu mém schoval sem mluvy tvé, abych neshřěšil tobě. Ps118,12 Blahoslavený si, hospodine, nauč mě pravedlnostem tvým. Ps118,13 U mých rtech zvěstoval sem všeckny súdy úst tvých. Ps118,14 Na cěstě svědečství tvých kochal sem sě jakožto ve všěch bohatstvích. Ps118,15 U přikázaních tvých ochviti sě budu a opatřu cěsty tvé. Ps118,16 U pravedlnostech tvých mysliti budu, nezapomanu řěčí tvých.

Ps118,17 Otplať sluzě tvému, živ mě a chovati budu řěčí tvých. Ps118,18 Otvoř oči moji a znamenati budu divy ot zákona tvého. Ps118,19 […]text doplněný editorem[1722]…] Incola ego sum in terra: non abscondas a me mandata tua lat. (homoiot.) Ps118,20 Žádala dušě má žádati pravedlností tvých ve všem času. Ps118,21 Lál si pyšným, prokletí, jižto schylujú ot přikázaní tvých. Ps118,22 Otnes ote mne rúhotu a úkoru, nebo svědečstvie tvého hledal sem. Ps118,23 Nebo

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).