Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<519520521522523524525526527>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[523]číslo strany tiskuJg. = Slovník Jungmannův; při tom bývá udán obyčejně i Jungmannův pramen.

Jid. = zlomek legendy o Jidáši v ČMus., z poč. XIV, otišt. v List. filol. 1878 v příloze, s opravou t. 1879, 80. – JidDrk. = téže legendy zlomek Drkolenský, z poč. XIV., otišt. v ČČMus. 1888.

Jir. = Jos. Jireček; – Jir. mor. = jeho rozprava O zvláštnostech češtiny v starých rkp. mor. 1887; – Jir. Star. Zák. = jeho Rozbor prvotního českého překladu Star. Zák., v ČČMus. 1864; – Jir. stmor. = Jir. mor., v. t.

Jiř. = leg. o sv. Jiří; – a to JiřBrn. = leg. v rkp. Brněnském, z pol. XIV (otištěná v ČČMus. 1887, 84 sl., nikoli 1888); – JiřKap. = zlomek v knih. kapitulní v Pr., z poč. XIV. – JiřKlem. = zl. v knih. univers. v Pr., ze skl. XIV, – JiřVrat. = zl. Vratislavský, z 1. pol. XIV.

JiřVid. = Jiříkovo vidění, rkp knih. univ. Pr. ( 17. E. 2 ), ze skl. XV.

Kab. = M. Kabátník, Cesta z Čech do Jerusalema a Egypta, tišt. 1542 (?); – KabK. = totéž, v rkp. kapitulní v Pr., z doby ok. r. 1500. vyd. J. Prášek 1894 v ČAkad.

Kal. = Ant. Kalina, Historya języka polskiego, I. 1883.

Kar. = Spisové Karla IV, vyd. Emler 1878 (z rkpů většinou XV stol.).

Kat. = Život sv. Kateřiny (legenda štokholmská), opis z doby ok. r. 1400 (podle Dudíka Forschungen 162 sl. z XV st.); – KatBrn. = zlomek jiné legendy o sv. Kateřině, rkp. v Brně, ze 3. čtvrti XIV; – KatPetr. = zlomek jiný v Petrohradě, ze skl. XIV.

Káz. = OlMüllB., v. t.

Keb. nebo Keb. domažl. = Vojt. Kebrle, Gramm. zvláštnosti mluvy domažlické 1901 (z progr. gymn. domažl.).

Kl. = Kluge, v. t.

Kladr. = bible Kladrubská? rkp. knih. univ. Pr. z 2. pol. XV.

Klek. = J. Kleklar, Semeno slova božího (kázání), v Pr. 1701.

Klem. = zlomky sborníku Klementinského, z 2. pol. XIV.

Kluge = Etymol. Wörterbuch d. deutschen Sprache, v. Friedr. Kluge. 4. vyd. 1889; – Kluge⁵ = téhož díla vydání 5., 1894.

Koc. nebo Kocín = Hist. církevní Eusebia příjm. Pamfila, přel. J. Kocín, v Pr. 1594.

Kol. = excerpta z knih archivů Kolínských, z XV–XIX.

Kold.² = Koldínova Práva městská, 2. vyd. 1702.

Koll. = J. Kollára Básně 1821.

Kom. Lab. = Lab., v. t.

kompt. = komparativ.

Kon. n. Koniáš = jesuity Ant Koniáše Poſtylla, 3. vyd. 1756.

Konáč 1547 = Konáče z Hodíštkova 1. Hořekování (I. 1–71, = Hořek. v. t.), 2. Judith (72–112) a 3. Hra pěkných průpovídek (114–118), v Pr. 1547.

kond. = kondicionál.

KorMan. = V. Korandy Manuálník, ze skl. XV., vyd. J. Truhlář 1888.

Koř. = Kořečkův Nový Zákon, z r. 1425.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).