Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<523524525526527528529530531>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[527]číslo strany tiskumrus. = maloruský, maloruština.

MrštTolst. = Vojna a mír, od L. Tolstého, přel. V. Mrštík, v Pr. 1888–1890.

Mucke = Ern. Mucke (Arn. Muka), Laut- u. Formenl. d. niedersorb. Spr. 1891.

Mudr. = Řeči z hlubokých mudrcův; a to MudrA. = v rkp. kn. un. Pr. ( 17. B. 10 ) z r. 1562, – MudrB. = v rkp. tamt. ( 17. E. 11 ) ze XVI, – MudrC. = v rkp. tamt. ( 17. E. 32 ), z r. 1509.

Müll. v. OlMüll.

MVerb. = stč. glossy v Mater Verborum, XIII stol. (v ČČMus. 1877).

mýt. = nář. vých.-české zvl. z krajiny vysokomýtské a litomyšlské.

n- = nový, novo-; – nč. = novočeský, nová čeština.

nář. = nářečí.

Nář. Sb. n. Národop. Sb. = Národopisný Sborník, vyd. Společností Národopisného musea v Praze.

Nebesk. Protich. = V. Nebeského Protichůdci, v Pr. 1844.

NejedtýGr. = J. Nejedlý, Böhm. Grammatik 1804, 2. vyd. 1809, 3. 1821.

Nekr. = nekrolog; – a to NekrFl. = nekr. Svatoflorianský, otiskl Czerny 1878, – NekrKruml. = dva nekrology Krumlovské, otiskl Jos. Eraler ve Věstníku Král. č. Spol. nauk 1887, 198 sl., – NekrOl. = nekr. Olomúcký, otiskl Dudík 1880, – NekrOp. = nekr. Opatovický, otiskl Dobner, Montimenta III, 9 sl., – NekrOstr. = nekr. Ostrovský, ve Zprávách zasedacích Kr. české Spol. nauk 1878, 346 sl., – NekrP. nebo NekrPodl. = nekr. Podlažický z I. 1224–1250, otiskl skoro úplně Dobrovský Gesch.² 92–103 a úplně Dudík, Forschungen 403–427.

Neor. = Jos. Neoral, Příspěvek k dialektologii mor., v progr. I. reálky v Brně 1883 (nář. hanácké v Bohuslavicích).

Ner. = J. Neruda; – NerBall. = jeho Ballady a romance, v Pr. 1883, – NerCiz. = jeho Obrazy z ciziny 1872, – NerFeuill. = jeho Feuilletony 1876 sl., – NerMalostr. = jeho Povídky Malostranské 1878.

nhněm. = novohornoněmecký.

Nikod. = Čtenie Nikodemovo z r. 1442.

Nitsch = Daniel Nitsch, Berla Královská atd. (kázání), v Pr. 1709 (2 d).

Nom. = Nomenclator lat.-bohem., z doby ok. r. 1400.

novotv. = novotvar, novotvarý.

NRada = Nová Rada pana Smila Flašky z Pardubic, složená 1394 nebo 1395, dochována v opisích XV stol., mé vyd. v Pam. 1, 1876.

Nud., Nudož. = Nudožerský, Gramm. bohem. 1603.

NZák. = BrNZák., v. t.; – NZák.Koř. z r. 1425 v. Koř.

ob. = čeština obecná, usus obecný; – odch. = odchylka, odchylný.

ODub. = Ondřeje z Dubé Výklad na právo země české, ze 3. desít. XV.

Offic. tab. = Officium circa tabulas terrae, XV.

Ol. = bible Olomúcká, z r. 1417.

OlMüll. n. Müll. = stč. (dial. mor.) ukázky z rkp. kn. Olom., z XV

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).