Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<518519520521522523524525526>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[522]číslo strany tiskuHosp., PísHosp. = píseň Hospodine pomiluj ny.

Hoš. č.-mor. = Ign. Hošek, Nářečí českomoravské, I. podřečí polenské 1900, II. podř. polnické (osada Polnička a j.) 1905, v ČAkad.

Hrad. = rkp. t. zv. Hradecký, z 1. pol. (neboli, podle novějšího odhadu, z pol.) stol. XIV.

Hrob Boží = divadelní hra toho jména, ze skl. XIV.

Hrub. = rkpisný sborník Řehoře Hrubého z Jelení, z r. 1513; – v něm i Blázn., v. t., – a HrubLobk. = Poslání a naučení Bohusl. z Lobkovic panu Petru z Rožmberka, přel. od Hrubého; – HrubP. n. HrubPetr. = téhož překlad Petrarkových knih o lékařství proti štěstí i neštěstí, v Pr. 1501.

Hug. = stč. překl. Hugových knížek o připravení srdce, z XV.

Hus = mistr J. Hus; – HusE. = jeho spisy české, vyd. K. J. Erben; – HusHř. = jeho traktát o sedmi smrtedlných hřiešiech, v Kruml., z doby nedávné před r. 1418, otiskl K. Novák v Listech filol. 1896, 61 sl.; – HusOrth. = jeho traktát o české orthografii; – HusPost. = rkpisný sborník z r. 1414, obsahující jeho Postillu atd.; – HusŠal. = jeho Výklad piesniček Šalomúnových, rkp. z r. 1448; – HusW. = tři česká kázaní v rkp. kláštera Wilheringu, domněle Husova, z poč. stol. XV.

Hymn. nebo SequC. = hymnář, vlastně sekvencionář, knih. univ. v Pr. ( 11. D. 1 ), ze XIV; – HymnOpav. nebo SequD. = hymnář rkp. v knihovně musejní v Opavě z r. 1418.

Chelč. = Petr Chelčický; – ChelčKap. = jeho traktáty v rkp. knih. kapitulní v Pr., z 1. pol. XVI; – ChelčP. nebo ChelčPost. = jeho postilla, psaná po r. 1434, tišt. v Pr. 1522; – ChelčSíť. = jeho Sít víry tišt. 1520.

Chir. nebo ChirA. = lékařství ranné (chirurgie), rkp. z 2. pol. XV; – ChirB. = LékB., v. t.

Chlád. = J. Chládek, Naučení kratičké atd. (gramm.), v Pr. 1795.

chod. = nář. chodské; chodHan. = Na zboží chodském, od A. B. Hanina (J. Hrušky) 1895.

chrom. = nář. chromecké (Chromeč, 1 ½ hod. sev.-vých. od Zábřeha) podle popisu Ign. Hoškova v Listech filol. 1894, 73 sl.

ib. = ibidem, tamtéž.

impf. = imperfektum; – impftiv. = imperſektivum, sloveso nedokonavé

impt. = imperativ.

Jag. = V. Jagič; – Jag. Arch. = jeho Archiv für slav. Philologie 1876 sl.

Jand. nebo Jandit = Gramm. linguae bohemicae 1. vyd. 1704, 2. 1705.

Jar. = cesta pana Albr. Kostky, popsaná panošem Jaroslavem asi r. 1464.

Jelč. = SequB., v. t.

JelLobk. = HrubLobk., v. t.

Jeron. n. JeronKlem. = snůška kusů theol. a nábožných v rkp. knih. univ. Pr. ( 17. E. 9 ), mezi nimi na prvním místě »kniehy Jeronymovy«, z XV stol. – JeronMus. = text jiný, rkp. v ČMus. z 2. pol. XIV, vydal A. Patera v ČAkad. 1903. – JeronOl. = ROlB., v. t. – JeronTob. = Tob., v. t.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).