Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<515516517518519520521522523>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[519]číslo strany tiskuComest. = Comestor, Hist. scholast., ze 3. čtvrti XV.

č. = český, čeština; někdy = číslo.

ČČMus. = Časopis Musea království českého.

Čech = Svatopl. Čech; – ČechPov. = jeho Povídky atd., v Pr. 1878; – ČechBrouč. = jeho Výlet pana Broučka 1888; – ČechNezn. = jeho Modlitby k Neznámému 1896.

Čel. = Fr. L. Čelakovský; – Čel. 1830 = jeha Smíšené básně, vyd. 1830, – Čel. 1840 = jeho Růže stolistá vyd. 1840, – ČelDodav. = jeho Dodavky k slovníku Jungmannovu 1851,– ČelMudr. = jeho Mudrosloví nár. slov. 1852.

ČernHeřm. = Heřm. Černína Deník z l. 1644–1645.

ČernZuz. = Zuzany Černínové Dopisy z l. 1633–1654.

ČernýNem. = J. Černého spis o morních nemocech 1556.

Česk. mus. filol. = České museum filologické.

ČLid. = Český Lid, vyd. dr. Č. Zíbrt.

ČMudr. = ČelMudr., v. t.

ČMus. = České Museum.

Čtv. = Čtverohranáč, XV.

Dač. = Mik. Dačický, zemř. 1626; – Dač. nebo DačPam. = jeho Paměti, – DačProstopr. = jeho Prostopravda.

Dal. = kronika t. zv. Dalimila; – a to DalC. = rkp. Cambridgeský, XIV, – DalH. = zlomek Hanušův, z 1. pol. XIV, – DalHr. = zlomek Hradecký, z 1 pol. XIV, – DalJ. = vydání Jirečkovo 1878, – DalKK. = zlomky Křižovnický a Klementinský k sobě patřící, z 2. pol. XIV, – DalStrah. = rkp. Strahovský (1–15 kap.). XV. – Při dokladech z DalJ. bývá udáno, ze kterého jsou rukopisu, na př. V (= rkp. Víd.), Z (= rkp. Zebererův) atd.; někdy za to psáno krátce DalV., DalZ. atd. Seznam rukopisů sem hledících viz při DalJ. na stránce poslední.

Danič. = Gj. Daničić, Istorija oblika srp. ili hrvat. jezika 1874.

dbeč. = dolnobečevský, srov. Btch.

DesK. = začátek Desatera, ze skl. XIV.

DeskDE. = Dvorský a Emler, Reliquiae tab. terrae, z let 1318–1325.

Dět. Jež. = verš. zlomky o dětství Ježíšovu, z 1. pol. XIV.

dial. = dialektický; zkratky pro nářečí moravská viz při BartD. (Hist. Ml. I. str. 668 a III. 2 str. 615).

Diefb. n. Diefenb. = Mittellat.-hochdeutsch-böhm. Wtb. z r. 1470, vyd. Diefenbach.

Div. Vít. = zlomky her divadelních, náležící knihovně kap. u sv. Víta v Praze; dva listy, na jednom je vročení Anno 1399.

dluž. = dolnolužický; – dněm. = dolnoněmecký.

Dobr. = Jos. Dobrovský; – Dobr. Bibl. = jeho rozprava Über das Alter der böhm. Bibelübersetzung 1782 (v Kr. české Spol. nauk); – Dobr. Drážď. = jeho rozprava Über den ersten Text der böhm. Bibelübersetzung nach den ältesten Handschriften, besonders nach der Dresdner, 1798 (tamt.); – Dobr. Gesch. = téhož Geschichte d. böhm. Spr. u. Lit. 1792, 2. vyd. 1818; – Dobr. Lehrg. nebo jen Dobr. = jeho Lehrgebäude der böhm.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).