Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<509510511512513514515516517>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [513]číslo strany tisku71, 73, 74, (77), 261, 298, 299, (437)
 • zvon- ze zven- 299
 • zvoniti 26, 29, 347, zvóniť, -t 79
 • zvrátiti, -cu, -cen 311
 • zvrtrati 553,
 • zvu, zovu v. zváti
 • zvučěti, -ču 299
 • zvyčen, 258
 • zvyjebený 155
 • zvyknúti v. svyknúti
 • zvýsiti, -šu 320
 • zvýšiti, -šu 306
 • zvьnêti 261, 299
 • zzobati 352
 • zžasnúti sě 259
 • zžeru v. zežrati
 • zžíti, zživu 158, 159
 • zžuju v. zežvati
 • zъvati, zovą 116, 117, 234, 378
 • zьjati v. zijeti
 • zьnajemъ v. znajemь
 • zъnati v. znati
 • zьrati psl. 389
 • *zьrêti v. zrêti; – zьrêti spectare 289
 • ž- m. -z v impt. dial. 41 a j.
 • -ź’, enkl. 38, 39, 326
 • -ža v. dial. part. m. -ha 85, 89, 164
 • žádanie, -áni 108
 • žádati 16, 86, 90, 322, 323, 379
 • žádúcí 90
 • žaj impt. dial. v. žieti
 • žal, žěl-, žel-, dial. žał f. žła, žál 72, 97, 182, 183, 192 sl., žíl, -žł, žnuł 182, 192, 193, sr. žieti
 • žalêtъ rus. 273
 • žalostiti 307
 • žalosťujúcí, -tijící 92
 • žalovati, 70, 403, žaluvati 402
 • žas-, žěs-, řas-, řěs-, řes- 259
 • žasiti stsl. 320
 • žasnúti, -nu, žěsneš 259
 • žat sup., žat, žát dial. inf. v. žieti
 • žat, žět-, žet part. 184, 193; sr. žieti
 • žati, žáti dial. v. žieti
 • žatí v. žětie
 • žatý, žetý, žitý 184, žítý, žîtŷj 105
 • žav, žěv-, žev- part. 193; sr. žieti
 • ždaju, ždám v. ždáti
 • žďal, žděl- part. 192; sr. *žieti
 • žďat, ždět- part. 192; sr. *žieti
 • ždáti, ždu, ždaju, ždám 376, 379
 • žďatý 192
 • žďav, žděv- part. 192; sr. *žieti
 • žděl-, v. žďal
 • žďen part. v. zdíti
 • žďět-, v. ždat
 • ždětie 192
 • žděv-, v. žďav
 • ždiech impt. v. ždáti
 • *ždieti (nedolož.) v. *žieti
 • ždímati 192
 • ždj-ž (ždž-) -žd 311
 • ždmouti, ždm- v. *žieti
 • ždu v. ždáti
 • žďúchať, žďúšu 365
 • -že, -ź’, enkl. 38, 39, 326
 • -žě-, -že- psáno ve Št. uč. -ze- 78
 • žebrati, -řu 349, 355
 • žéci, žhu, žžeš, žzi! 174 sl.; 4, 68, 103, 120, 161, 162, 175, 259
 • žędati, žęždą 118
 • žeg- koř. 68, 103, 120,174
 • žegą v. žešti
 • žehl f. žlha žéci part. v. žéci
 • žeh, -ši part. v. žéci
 • žehrati 350, 355, -ání 109
 • žechъ aor. v. žešti
 • žel subst. 266
 • žět-, žel-, v. žal
 • želali dial. 273
 • žěleti, žel- 14, 263, 264, 266, 273
 • želêti, -êją 118, 273
 • žěliti 273
 • žem- koř. 192
 • žem, -ši part. 192; sr *žieti
 • žen- koř. 79, 192
 • žen, -ši part. 193; sr. žieti
 • žeň, nežeň! m. nežni, nežň’ 39 ; sr. žieti
 • *ženą v. žьnati
 • ženą v. gъnati
 • ženatъ stsl. 102
 • žénit dial. 79
 • ženu v. hnáti
 • žer- koř. 102, 103, 201
 • žeru, žěřeš v. žráti
 • žěs-, žes- ze žas- 259
 • žěsenie 259
 • žěsiti, žěšu 320
 • žešen part. v. žěsiti
 • žešti, žьgą a žegą 4, 49 (aor.), 68, 117, 120, 174, 259, impt. žьzi 120
 • žět-, žet-, v. žat
 • žęti, žьmą psl. 192
 • žęti, žьnją, žьňą 79 (sup.), 116, 118, 192
 • žětie, žetí, žatí 184, 193
 • žetý v. žatý
 • žętъ sup. v. žęti
 • žěv-, žev-, v. žav
 • žęždą v. žędati
 • žhnúti 175, 259
 • žhrať dial. v. žráti
 • žhu, žžeš v. žéci
 • ži-, živ- koř. z geî- 102, 154, 158, 219
 • ží, žíte z žij v. žíti
 • -žičěti 338, 347
 • židą v. žьdati
 • -žie- ve Št. uč. psáno vždy -zye- 87
 • žiech, žžiech impf. v. žéci
 • *žieti, žíti, žmu *ždieti, žďmu 181, 192; sr. žďal, žďat, žďav a žem, -ši
 • žieti, žňu, žňeš, nč. žíti, žnouti, žnu 192 sl.; 72, 77, 110, 178, 179, 181,
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).