Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<517518519520521522523524525>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[521]číslo strany tiskuGloss. = glossy. – GlossJag. = glossy stsl.-české v latinské bibli v knih. dvorní ve Vídni, z doby ok. r. 1100, vydal Jagić, Kirchenslavischböhmische Glossen etc. 1903. – GlossJer. = stč. glossy k pror. Jeremiášovi, z 1. pol. XIII, otišť. v ČČMus. 1887, 119. – GlossPers. = stč. glossy v rkp. Persiových satir z r. 1418, asi stejného stáří s rkp. lat.; ukázky otiskl Ign. Mašek v Česk. mus. filol. 1896, 88 sl.

got. = gotský.

Greg. = glossy svatořehořské, z doby ok. r. 1100, otištěné v ČČMus. 1878, 545 sl.; viz o nich v Slovníku staročeském I. str. XXX.

Griz. = Grizeldis, z l. 1459–63.

Hád. = Ctibora Tovačovského Hádání Pravdy a Lži 1539.

Háj. = Václav Hájek, Kronika česká 1541; – Háj. pp. = téhož výklad o pojití a počátku národa českého, položený před kronikou a nepaginovaný.

Háj. herb. = Tad. Hájek, Herbář 1562.

Háj. Šim. = Šim. Hájek, Tabula de proprietate participiorum 1547.

han. = hanácky, hanáčtina, v. BartD. – han.-cís. = nářečí hanácké, kterým se mluví v Císařově atd. (u Přerova), z rozprav Jiř. Malovaného.

Har. = Krišt. Harant z Polžic, Putováni do svaté země 1608; – HarErb. = totéž, vyd. K. J. Erben 1854–55.

Hatt. Ml. = M. Hattala, Mluvnice jaz. česk. a slovensk. 1857; – Hatt. slc. = téhož Mluvnica jaz. slovenského 1864.

HavlEp. = K. Havlíček, Epištoly Kutnohorské 1896 (otisk textu z r. 1851).

Herb. = J. Herben, Do třetího i čtvrtého pokolení 1892.

Hil. n. Hilar = Hilaria Litoměřického spis proti Jiří Poděbradskému z r. 1467.

Hlah. = česká bible hlaholská z r. 1416; zachován jí jeden díl (II.), v knih. univ. Pr. (sign. 17. A. 1 ). Je hlaholský přepis textu českého psaného latinkou.

Hlah. vid. = Vidění Mikulášovo, zlomek (1 list) psaný hlaholsky, ze skl. XIV; otiskl A. Patera v ČČMus. 1897, 538–540.

Hlah. zlom. = stsl. zlomky hlah.; mezi nimi jsou dvoje s bohemismy: praž. = pražské, z XI–XII stol., vyd. Šafařík 1857 a V. Vondrák 1904, a kij. = kijevské, z XI stol., vyd. posledně Jagić ve svém spise Glagolitica 1890.

hluž. = hornolužický, – hněm. = hornoněmecký.

Hod. = Hodiny sv. Marie atd., z poč. XV.

Hod.-lit. = Quido Hodura, Nářečí litomyšlské 1904.

Hom. = Homiliář; – HomKlem. = homil. Klementinský, z pol. XIV, – HomMak. = homil. makaronský, rkp. ze skl. XV, – HomOp. = homil. Opatovický se stč. glossami z 2. pol. XIII.

Hoř. = Hořov., v. t.

Hořek. = Hořekování Spravedlnosti, od Konáče z Hod., v Pr. 1547.

Hořov. nebo Hoř. = knihy arch. Hořovického, XV–XVIII stol.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).