Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<520521522523524525526527528>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[524]číslo strany tiskuKosm. = Kosmova († 1125) kronika; nejstarší její rkpy: KosmA. z r. 1154. – Kosm7. ze skl. XII nebo zač. XIII, – Kosm1., Kosm3., Kosm4., Kosm4ᵃ ze XIII. – Kosm2. z l. 1340–1342, – Kosm6. ze XIV nebo poč. XV stol.; – Kosm. pokrač. nebo Cosmae contin. = pokračování v kronice Kosmově, XIII–XIV stol.

Kotsm. = Vojt. Kotsmích, 0 podřečí doudlebském 1868 (ve Sborníku věd. Musea král. Českého, 1).

Kott = Fr. Kott, Slovník českoněmecký.

Koz. = zápisy Kozelské (Kozlé ve Slez.), z l. 1418–1571, přepsané r. 1629.

Kremsm. = rkp. Kremsmünsterský, obs. též některé kusy české z doby ok. r. 1400.

Krist. nebo KristA. = Život Kristův, ze XIV stol.; – KristB. a KristTom. = částky téhož textu, ze skl. XIV.

KřižA. = rkp. knih. křižovnické v Pr. z r. 1472; – KřižB. = rkp. jiný téže knih. z r. 1520.

krk. = podkrk., v. t.

Kruml. = rkp. Krumlovský, nyní v ČMus., z 1. čtvrti XV (z doby před r. 1418).

Kulda = Moravské nář. pohádky atd., 1874–75.

Kunh. = píseň »Vítaj kraľu všemohúcí« v rkp. Kunhutině, z doby ok. r. 1300.

Kutn. = bible Kutnohorská z r. 1489, rkp. knih. univ. Pr.

Květy = Květy České (Pospíšilovy), v Pr. a Hradci Král. 1834 sl.

KZ. n. KZeitschr. = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, vyd. A. Kuhn a j.

Lab. = Komenského Labyrint světa 1871; – Lab. 1631 = jeho vydání z r. 1631.

Lact. = Jana Vodňanského (Aquensis) Lactifer, v Plz. 1511.

LAl. nebo LegAl. = zlomky leg. o sv. Alexiovi, z 1. pol. XIV; LAl.a, b, ... nebo LAlA., LAlB ... zlomky ty jednotlivé.

Leg. bl. An. = legenda o blahoslavené Anežce, vyd. v Pr. r. 1666, v knih. univ. Pr. sign. 54. C. 68 ; vydavatel prý jes. Jiří Plachý, vyznává, že vzdělal text z předlohy staročeské; jazyk ve vydání tom je obnoven, ale přece v něm zůstaly archaismy a stopy, které svou kvalitou a hojností svědčí, že originál byl ze stol. XIV nebo 1. pol. XV.

LegMar. = LMar., v. t.

LegSchwatz. = zlomek legendy o narození Páně, ze XIV stol., v knih. františk. ve Schwatzu (v Tyrol.), otiskl A. Patera v ČČMus. 1897, 246–249.

LegVít. = sbírka legend v knih. kap. v Pr. (sign. H. I2 ), opis ze 3. čtvrti XV; na listech 48ᵃ 51ᵇ je leg. o sv. Tomáši Canterb., již otiskl A. Patera v Česk. mus. filol. 1896, 180 sl.

Lék. = lékařstvie (léky) proti (11) neduhům, rkp. knih. univ. Pr. ( 11. E. 4 ) z doby ok. r. 1400; LékA. – sbírka rozprav lékař., tamtéž ( 17. B. 18 ), z pol. XV; – LékB. = jiná sbírka taková, tamt. ( 11. C. 2 ) z r. 1440; výňatky otiskli Č. Zíbrt v Listech filol. 1893, 391 sl. a Ign. Mašek v Česk. mus. filol. 1896, 260 sl.; – LékFr., LékFrant. neb ApatFr. = sbírka taková opět jiná, tamt. ( 17. D. 10 ), z doby ok. r. 1500; – Lék. ran. Chir., v. t.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).