Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<513514515516517518519520521>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[517]číslo strany tiskuAnon. = slovníček řečený Anonymus, XV stol.

Ans. = Anselmus; – a to AnsJist. = zl. Jistebnický, 1. čtvrt XIV,– AnsKap. nebo jen Ans. = zl. Kapitulní, z poč. XIV, – AnsOp. = zlomky Opatovické, 3. čtvrt XIV, – Ans Wies. = zlomky Wiesenberské, 2. čtvrt XIV.

Anz. = Anzeiger für indogerm. Sprach- und Alterthumskunde. Beiblatt zu den »Indogerm. Forschungen«, herausgegeben von W. Streitberg.

aor. = aorist.

Ap. = zlomky leg. o apoštolích z doby ok. r. 1300 (ApD. je podle prof. Waitze, jemuž prof. Jagić 1880 fotografii předložil, ze stol. XIII); – a to ApD. = zl. Dobrovského (Durichův; Durich cituje z něho v listech Dobrovskému v březnu a 18. pros. 1788 a pořídil opis, jejž Dobrovský v Gesch. 1818, 103 otiskl), – ApŠ. = zl. Šafaříkův.

ApatFr. = LékFr, v t.

Apoll. = Apollonius, z doby mezi r. 1459 a 1463.

arch. = archaismus, archaistický.

ArchČ. = Archiv Český.

As. neb Asen. = Aseneth z r. 1470.

Athen. = Athenaeum (pražské, 1884–1893).

Aug. = kusy ze sv. Augustina, z r. 1398.

Autr. = z pís. rozpravy p. Fr. Autraty o nářečí křižanovském (Křižanov u Vel. Meziříčí).

Axlan. = Pav. Axlar, Nábožný vůdce (postilla), v Pr. 1720.

Barl. = Barlaam, tišt. 1593.

Bart. = Fr. Bartoš. – BartD. 1 a 2= jeho Dialektologie moravská, díl první (1886) a druhý. (1895). O obou v. 1. str. 668 a III. 1. str. 615‘ – BartNPis. nebo BartPís. = jeho Nové nár. písně moravské, v. Suš.-Bart. – BartRuk. = jeho Rukovët správné češtiny, 2. vyd. 1893. – BartSl. = jeho Dialekt. slovník mor. 1906.

Baw. = rkp. hr. Baworowského, z r. 1472 (se známkami nář. mor.). Otiskli A. Brückner v JagArch. 11, 81 st. a Loriš v ČAkad. 1903; v otisku Brücknerovu udávají se stránky rukopisu (1, 2, 3 atd.), v Lorišovu listy a stránky (1ᵃ, 1ᵇ, 2ᵃ atd ).

Beck. = J. Beckovský, Katolického živobytí nepohnutelný základ..., třemi neporušitedlnými slaupy, jenž jsau víra (díl 1.), naděje (2.) a láska (3.) ubezpečený atd., v Pr. 1707–1708 (jazyk kleslý).

Bech. = J. Bechynky spisy (1541–1577).

Bel. = Belial, rkp. z 1. pol. XV.

Běl. = listiny a zápisy Bělské z 1. 1345–1708.

Ben. = bible Benátská z r. 1506.

Ben. Třeb. = V. Beneš Třebízský: – far. = jeho povídky Z farních archivů (v Pr. 1886); – havr. = jeho Povídky karlštejnského havrana (ve Sborníku illustr. románů I, v Pr. 1886).

Beneš. Gramm. = Mat. Benešovského Grammatika, v Pr. 1577.

Bern. = A. Bernolák, Grammatica slavica (t. j. slc.), 1790.

Bibl. = biblický zlomek; – a to BiblA. = část Exodu, z 2. pol. XV, – BiblB. = část evang. Mark., ze skl. XIV, – BiblC. = část Soudc.,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).