Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<527528529530531532533534535>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[531]číslo strany tiskuRok. v. Rokyc.

RokycPost, nebo RokycPostKř. = mistra Jana Rokycany postillaᵃ rkp. v klášt. knih. křižovnické v Pr., asi z r. 1500; – RokycKl. = též postilly opis v knih. univ. ( 17. D. 40 ), z r. 1586; – RokycMus. = téhož rkp v ČMus. ( 5. E. 2 ) z doby ok. r. 1500; v tomto rkpe je na listech 499ᵃ 750ᵃ polemika proti Bratřím, podle soukromého sdélení prof. Golla nikoli od Rokycany.

ROl. nebo ROlA. = rkp. stud. knih. Olom. ( II. IV. 7 ) z poč. XV, – ROlB. = jiný tamt. ( I. E. 1 ) z r. 1410, – ROlC. = jiný tamt. ( III. B. 19 ), z r. 1482, – ROlD. = jiný tamt. ( I. VIII. 35 ), z 1. pol. XIV, lat. se dvěma českými glossami téže ruky, která psala text lat. (sděl. dra. Schuberta).

Rosa. = V. Rosa, Cžechořečnost seu Gramm, linguae bohem. 1672.

Rostl. = rostlinářský slovník; – a to RostlA. nebo jen Rostl. v rkp. kn. stud. Olom., z doby ok. r. 1300, – RostlB, v knih. un. Pr. ( 11. E. 2 ), XV, – RostlC. tamt. ( 10. E. 14 ), z r. 1424, – RostlD. tamt. ( 1. F. 35 ), z r. 1418, – RostlE. v Isidorových etymologiích, z r. 1402, – RostlF. v Pelplině v Záp. Prusích, z 1. pol. XV, – RostlMnich. v Mnichově z doby ok. r. 1300 (má glossy polské a některé identické pro polštinu i češtinu).

ROtc. = Rada otcova synovi, v OpMus., v. t.; – ROtcP. nebo ROtcPetr. = totéž v rkp. Petrohradském z r. 1404.

Rozb. = Rozbor lit. stč., v pojednáních Král. č. Spol. nauk 1840 a 1841.

Rozk. = slovník Rajhradský, omylem řečený »Klena Rozkochaného«, z doby mezi r. 1344 a 1364.

Rožmb. = kniha Rožmberská, otisk v List. filol. 1880: § 1–6 z rkp. arch. městsk. Pr. z pol. XV, ostatek z rkpu při Deskách zemských v Pr. z doby ok. r. 1360.

Rúd. = rkp. Roudnický, z 2. pol. XIV.

Rulík = Sláva a výbornost jazyka českého, od J. Rulíka, v Pr. 1792.

rus. = ruský, ruština.

Růž. nebo RůžA. = Růžová zahrada, zlomek ze skl. XIV; – RůžB. = téhož zlomek jiný, z 2. pol. XIV.

Rychn. = práva Rychnovských soukenníků, z r. 1378.

Ryt. = leg. o 10.000 rytířích, v PassKlem. z r. 1395 a Kremsm. z doby ok. r. 1400.

RZvíř. = Rada všelikých zvířat; a to RZvířMel. = exemplář vyd. 2. 1578 (v Pr. u Melantricha), v knih. ČMus., – a RZvířU. = exemplář v knih. univ. v Pr. ( 54. E. 127 ), defektní a starší než předešlý.

Sajfr. = kronika o Rohovém Sayffrydovi, tišt. 1615; otiskl Fr. Prusík ve Věstníku uč. spol. 1891, 57 sl.

Sal. = Salicetiho ranná lékařství, z XV; – SalErb. = totéž, vyd. K. J. Erben 1867.

SborHoř. = Národopisný sborník okresu Hořického, 1895.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).