Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<507508509510511512513514515>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [511]číslo strany tiskuzdajiech sě impf. místo zdiech, zdách sě 58, 130
 • zdajúc omylem m. zdávajúc 131
 • z-dát, z-dálí 437
 • zdánie 228
 • zdáti se v. zdieti sě
 • zdechnúti, aor. 241
 • zděju v. zdieti
 • zděl, zděn, zděv atd. v. zdieti; zděn m. žďen v. zdíti
 • zderu v. zedrati
 • zdí, zdá sě v. zdieti sě
 • zdiel, zdien, zdiev atd. v. zdieti
 • zdieti, zdíti, zděju 222 sl., 226; part. zděl, zdiel, zdíl, zdál atd. 224, 226; sr. sdieti
 • zdieti sě, zdáti se videri 130, 225 sl., zdí sě 226, 227; sr. zdajiech sě a sdieti sě
 • zdíl, zdín, zdív v. zdieti
 • zdírati, -řu 356
 • zdíti, žďen,nč. zděn 311; – zdíti v. zdieti
 • zdj-zž,-žď 311
 • zdnj-ždň 311
 • zdołać pol. 326
 • zdolati 325
 • zdoliti 326
 • zdrał, zdrav part. v. zráti
 • zdrastiti, -šťen 312
 • zdřevěněti, -ňať 261, 263
 • zdřieti v. zřieti
 • zdroł (ze zrál) v. zráti
 • zdúti sě 185, 186
 • zdvihnúti sr. -dvihnúti ; aor. zdvih-, zdvíh- 44, 45, 53, (241); zdvihv 243, zdvihél 95, 98, zdvil 246; sr. zbihnu a zdvinu
 • zdvinu m. zdvihnu 246
 • zdyłó dial. (vz-déli) 438
 • zěb-, zeb- ze zab- 158
 • -zęb- 158, 258
 • zébl part. v. ziebsti
 • zebrati, -áł 376
 • zębsti 154, 158
 • zedeny, zedl dial., stč. zěděn, zedł 135; sr. ziesti
 • zedrati, zderu 377
 • zedzený slc. 136 ; sr. ziesti
 • zehřét inf. 229, zehříl, -hřítý 230; sr. shřieti sě)
 • zěch aor. v. ziesti
 • zechtěti, zechcu, zchocu 284; sr. vzechtěti
 • zêją v. zijati
 • zejmati, zjem- 325, 326 sl.
 • zěju, zeji, zel v. zieti
 • zeleňat (sa) 261, 264, 266
 • zelenati, -aju 324
 • zelenêti, -ěti 261
 • zeleniti sě 266
 • zemdléti 270, íti 70
 • zemleti, zmeľu 197, 198 sl.
 • zemřieti 194, 196, 199
 • zeplvati, zpľuju 383
 • zeprati, zperu 377 sl.
 • zepsovati, -psout 404
 • zer-, zor- koř. 389
 • zervati, źruju 383
 • zeschnúti 252 sl.
 • zesnúti 253
 • ze-spatu sr. spátie
 • zest dial. inf. v. zisti
 • zetkati, -tku 378
 • zetleti, zetlíti 21 ; sr. setleti
 • zetnúć dial. 180: sr. stieti
 • zetřieti, zetru 194 sl., 196, 197; sr. setřieti a ztrl
 • zežhrál part. v. zežrati
 • zežrati, zžeru 380
 • zežvati, zžuju, zežvu 385
 • zháňat dial. 335, 337; sr. sháňať
 • zhebnouti (gъb-) 247
 • zhłóbió dial. adv. 438
 • zhníl 97, zhnitý 215; sr. shnil(ý)
 • zhorać, zhorany dial. 282
 • -zhřím, -zhřu v. žřieti
 • zhrzěti 263, 268
 • zhynúti 13, 247
 • ziabsť v. ziebsti
 • zíb- ze záb-, zieb- 258
 • -zíbati 158, 353
 • zíbł, zibl part. v. ziebsti
 • Zíbrt Č. 428 (a zkratky Zíbr Hry atd.)
 • zíbst, zibst v. ziebsti
 • zieb-, zíb- ze záb- 258
 • ziebsti, zabu, zěbeš, zíbst, zibst, ziabsť 154, 158, zábst 73, 74, zébl, zíbl, zibl 158
 • ziesti, ziem, dial. zest 135, aor. zěch 49, 124; sr. zedeny, zedzený, zedł, zjédoł
 • zieti, zěju, záti, zat 258, 397, zaju, źaju 394, 397, zál, żoł, zel 397
 • zievati, dial. zívu 354
 • zijati (ze zьj-), zêją 397
 • Zikmund V. 78
 • zinąti stsl. 258
 • źinúti 258, 397
 • získati, zíšču 365
 • zivu dial. v. zievati
 • zj-ž 274, 301, 309, 351
 • zjédoł part. 96, 136; sr. ziesti
 • zjemaju, -ám v. zejmati
 • zkáleti 338
 • zkameněti, -ňat 261, 263, 265
 • zkoumati, zkumu 354
 • zkovati, zkuju 381 sl.
 • zkrájěti, dial. zkraj! 330
 • zkrátiti 306
 • zkřehnouti, zkřěnúti 248
 • zkumu dial. v. zkoumati
 • zkusiti, -šen 310, -sený 311
 • zkúšěti, sk-, zkušat 339
 • zkušovati, -ěvati 403
 • złámanie, -ání 109
 • zlámati, -aju 322, 323, 330
 • zlj-žl (žľ) 310
 • zlomiti, -měn 309
 • zmácěti 340
 • zmáhání 110
 • zmáhavší (se) adj. 100
 • zmářěti, -řat 340
 • zmásti, zmatu v. zmiesti
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).