Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<506507508509510511512513514>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [510]číslo strany tisku-pnu 94, 182, 183, zapł, zap 182, 183
 • zapálati sě 324, 327 sl.
 • zapáleti sě 341
 • zaṕal, zapět- part. 184, 191
 • zaṕatý, -patý, -piatý, -pjatej 184, 191, zapětej 184, zapítý 105, 184, 191, zapitý 105, 184, zapjîtŷj 105, zapnutý, -pnoté 184
 • zapau part. v. zaṕal
 • zapečetiti 311, 312
 • zapěl-, zapěl v. zaṕal
 • zapět-, zapět, v. zaṕat,
 • zapial part. v. zaṕal
 • zapiat, v. zaṕat,
 • zapieti, -píti, -pnu 179, 180, zapať 180 zaṕať 77, 181, zapíť, -pít, -piť 77, 180, zapnout, -pnóť, -pnõt 180; sr. zaṕal a zaṕat,
 • zapil part. v. zaṕal
 • zapítý, -pitý v zaṕatý
 • zapjal, -pjál v. zaṕāl
 • zapjat, v. zaṕat,
 • zapjîtŷj v. zaṕatý
 • zapł, zap v zaṕal
 • zaplatiti, -cu 7, 40(impt.), 14, 72, 85, 96, 105, 106, 311, 313
 • zapnól part. v. zaṕal
 • zapnóť, -pnõt, -pnouti v. zapieti
 • zapnu v. zaṕal a zapieti
 • zapnutý v. zaṕatý
 • zapole’i sě 263, 270, 289
 • zapomanúti 13, 243, 249sl.
 • zapomněti 288, sr. pomněti
 • zapověděti part. 279, 296; sr. pověděti
 • zapřahu v. zapřieci
 • zaprášěti 342
 • zapřažín, zapřěz, impt.; v. zapřieci
 • zapřieci, -přahu 105, 166, impt. 161, 166
 • zapřieti, -íti 13, 77, 289
 • zapřihat dial. 328
 • zapříhnout, -nút 251
 • zapřisieci 171
 • zapúzěti 343
 • zarábať dial. 343
 • zaraziti, -zél 97, -zen m. -žen 313, zaraž! 41
 • zarděti, -íti se 77, 271
 • zaseděti, -zen 290
 • zasiesti, -sadu 141
 • zasláněti, -cláněti 335, 397
 • zaslúžiti, impt. 308
 • zasmieti sě 395, 397
 • zaspati 76
 • zaspu v. zašúti
 • zastati, dial. zastanym 6; zastáti 292
 • zasúti, zaspu 156, 157
 • zať dial. v. zieti
 • zatápěti 344
 • zatesknúti () 241, 256
 • -zati, praes. -žu 359 sl.
 • -zdti zieti
 • zatieti, -tnu 182, 191
 • zatmievanie, -ání 109
 • zatmiti, -íti sě 305; 309
 • zatracovati, cěv- 400 sl.
 • zatratiti 305, -těn 313
 • zatřiesti, -třasu 75, 150
 • zauen něm. 354
 • zaúpiti 319
 • zaváděti, -zěti 345
 • zaváněti 345
 • zavání v. zavienie
 • zavářeti 345
 • závátí v. zavienie
 • zavátý, zavitý 104, 391
 • zavázanie, -ání 108
 • zavázati () 360
 • zavázěti v. zaváděti
 • zaváznúti 258
 • zavazovati, -ujivše 403
 • zavésti 75, 105, 127; zavédłu atp. 94, 95, 127
 • záviděti 297
 • zavienie, -vání, -vátí 106
 • zavírati, -řu 356
 • závist, zavistь 67
 • zaviti, -íti 76
 • zavitý dial. v. zavátý
 • zavoáu part. v. zavolati
 • závoj subst. 210
 • zavołaja, -aci dial. 85, 89
 • zavolati 323 sl., part. zavoáu 97, chyb. perifr. zavola jest 64, 436
 • závora subst. 201
 • zavrátiti, -cen 311
 • zavrci 101, 161, 162
 • zatřetí dial. 197
 • zavřelý, zavřitý, -itý 104, 105, 106, 197
 • zavřieti, zavríť 40, 77, 105, 106, 195, 197, zavřuł f. -eła 196
 • zavznieti v. zazvnieti
 • zazditi, -íti part. 311
 • zazvnieti, zavzn-, zazníti, -ěti 77, 299, 437
 • zažéci, zažhu (zajžhu), zažžeš, zajžeš atd. 175
 • zažiti, -íti, zaživu 158
 • zažženie 175
 • zbajti v. zbýti
 • zbáti sě 274, 279
 • zbaviti, -v́u 301
 • zbavovati 400
 • zbél part. v. zbýti
 • zbieranie, -ání 108
 • zbihnu m. zdvihnu 246
 • zbíjěti 336
 • zbírati v. sbierati
 • zbíti 70 (2krát)
 • zblázniti, -ňéł se 97
 • zbroditi, -zen 310
 • zbúzěti, -zat 322, 261; sr. vzbúzěti
 • zbuzovati 400; sr. vzbuz-
 • zbýti 72, 101, zbydu 129, zbél 97
 • zc-m. chc- 283; sr. chtieti a scet
 • zcezovati, -uoj! 401
 • zcípati, scíp-, chcíp- 353
 • zčísti, žtísti 130; 72, 125, 126
 • zčistiti, part. 312
 • zd-žď dial. 41
 • zdá-, sdá- v. zdieti ()
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).