Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<510511512513514515516517518>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [514]číslo strany tisku359, dial. žąt(i), žat', žáť 74, 177, 180, 181, 192, žít, žit, 74, 180, sup. žat 70, 79, 80, 181, impt. žaj 192, nežeň m. žni! 39; sr. žal, žat, žav a žna, žen, -ši
 • žích impf. v. žéci
 • žiji, živu v. žíti
 • žiji, žvu, v. žváti
 • žíl part. dial. (m. žil a žal) v. žíti a žal (žieti)
 • žinoti lit. 328
 • žínu, -neš v. hnáti
 • žíre-, žéře- v. žráti
 • žít, žiť, žit v. žieti a -žiti 320
 • -žitčiti 320
 • žiti, živą 115, 117, 158
 • žíti, žmu v. *žieti; – žíti, žnu v. žieti; – žíti, žúti v. žváti
 • žíti živu, žiji 158 sl.; 74 (žiť), 76, 152, 181, 219; žij, ží! 159, part. živa, živ́a 85, 159, žíl 97, 159, žuł f. žiła 94
 • žito stsl., (etym.) 102
 • žitý, žitŷj, žitý v. žatý
 • žitь subst. stsl. 67
 • živ- v. ži-, živ-
 • živa, -úc, dial. živ́a v. žíti
 • živą v. žiti
 • živenie (živu) 154, 159
 • životъ stsl. (etym.) 102
 • živoucí v. živúcí
 • živu v. žíti
 • živúcí 159
 • žižlati 358
 • -žł, f. žła part. v. žal
 • žluťat sa 261, 264
 • žlutý, žlъtъ etym. 102
 • žmu, žďmu v. *žieti
 • žna, dial. žňa, stč. žně, žňûc part. 83, 181, 192; sr. žieti
 • žnouti, žnu, stč. žňu v. žieti
 • žnul part. v. žal
 • -žou v 3. pl. m. -hou ve vz. péci 161
 • žrání, žrani 107
 • žráti, žeru, žéřeš 76, 111, 202, 376 (sup.), 379 sl., žhrať 380
 • žřěch aor. v. žřieti
 • žřěn, žřet part., v. žřieti
 • žřěnie, žření, zření 197, 202
 • žrêti, žьra psl. 94, 102, 103, 201
 • žřieti, žříti, žru, žřeš 104, 201 sl., 379; -zřu, zhřu, (m. žřu ze -žru), -zřím -zhřím 202, aor. žřěch 195, 202
 • žru, též žřu, žřeš v. žřieti
 • -žrъlъ, -žrъtъ part. 94, 102, 103; sr. žrêti
 • žtísti dial. v. zčísti
 • -žu v 1. sg. m. -hu ve vz. péci 161
 • žują v. žьvati
 • žuju v. žváti
 • žuł f. žiła v. žíti
 • žúti, žuť v. žváti
 • žvachłati 358
 • žvanec 385
 • žvání, žvaní 107
 • žvaniti 385
 • žváti, žvať, žuť, žúti, žuju, žiji, žvu 384 sl.
 • žvatlati 358
 • žvu v. žváti
 • žvýkáti 385
 • -žz- měněno v -jz- 175
 • žzi, žzěte! v. žéci
 • -žž- měněno v -jž- 175
 • žžen part. v. žéci
 • žžiech impt. v. žéci
 • žьdati, žьdą vedle židą 115, 117, 379
 • žъgą v. žešti
 • žьmą v. žęti
 • *žьnati, *ženą 377
 • žьrą v. žrêti
 • žьrenъ part. 102; sr. žrêti
 • žьvati, žują a žьvą 384
 • žьzi stsl. impt. v. žešti
 • žьženъ part. v. žešti
 • konc. part. -ъs- 98
 • -ъm- v dъmą, dmu 177
 • -ъs příp. part. 98 sl.
 • -ъši, -ъše konc. part. –ъs 99
 • -ъtati, -ъštą 368
 • -ьj v koř. slova vz. píti 202, 209 sl., vz. přieti 114, 386, 393 sl.
 • -ьje konc. subst. verb. 106
 • -ъm-, -ьn- v koř. sloves vz. pieti, pnu 176 sl.
 • -ьnt konc. 3. pl. 29; – -ьnt v part. -nt 81 sl.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).