Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<496497498499500501502503504>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [500]číslo strany tisku-va, -vě (-) příp. 1. du. 14 sl.; sr. -ma
 • v́ad-, věd- 257
 • vadění v. vazenie
 • -váděti v. -vázěti 2)
 • vaditi, -zen, -děn 310, 345; vadä sä 3. pl. 26
 • vadňaci dial. adv. 89
 • vadnúti, -nu, vědneš 257 sl., vädnúť, v́adnut, part. -núł 242, 257
 • vahant- skr. part. 81
 • vait got. 405, 406
 • vajl part. v. výti
 • vál (z vêjalъ), odch. viel, víl, pl. vieli, víli, váli 390 sl.; dial. v́oł, vial, víł, v́éł, vjél, věł, vił 391; sr. vieti
 • wal, wale stněm. 272
 • valda got. (1. sg.) 31
 • váleti 1) 334, 336, válat (se), válaju i válu 345
 • váleti 2), -eju 263, 272
 • valili, vál- 307, 345
 • walka, stpol. gen. -ow437
 • válka (dem. z *vale) 272
 • walte něm. (1. sg ) 31
 • válu, -léš v. váleti 1)
 • ván (z vêjanъ), odch. vien, vín, pl. vieni 104, 391; sr. vát a vieti
 • -váněti 345
 • vání, -vání v. vienie
 • vanouti v. věnúti
 • var subst. 201
 • war stněm. subst. 319
 • wara interj. pol. 319 sl.
 • warâ interj. stněm. 319
 • varať dial. 320
 • vařéł (z -ił) v. vařiti
 • -vářěti k -vořiti a vařiti 345
 • vari, -me, -te i varme, -te 319
 • variti 1) čes., dial. varyti, -t 319 sl.
 • variti 2) stsl., -varitь, -varjatь rus. 320
 • variti 3) stsl. 320, sr. vařiti
 • vařiti, -řu 201, 308, 320, 345, vaříl 308, vařéł, -él 97, 308, vařul f. -iła 94, 308
 • warjan got. 320
 • warn stněm., war, -â! 319
 • varój, impt. v. varovati
 • vařoucí m. -ící dial. 320
 • varovánie 108
 • varovati sě 87, impt. varuů, -uoj, -ój, 401
 • vartyti lit. 33
 • vařujúcí 92
 • vařuł (z -ił) v. vařiti
 • varyti, -varyť v. variti 1)
 • vát, -vát part. 104, 391; sr. vátý, ván a vieti
 • -vati, praes. -v́u 354
 • váti, vát inf. v. vieti
 • vátí, -vátí v. vienie
 • vátý, -vátý, v́oty, věty, v́étý, vity 391; sr. vát, ván a vieti
 • v́az-, věz- 151
 • v́áz , viez-, víz- 258
 • vaza, -úc v. viezti
 • vázati, viežu, víži, vážu 69, 96, 349, 350; 360 sl.
 • vazen part. v. vaditi; – vazen m. vězen v. viezti
 • vazenie, vadění 310
 • -vázěti 1) k vaditi 345
 • -vázěti 2), -váděti k voditi 336, 345
 • vazí m. vazú 3. pl. v. viezti
 • váznúti, -nu, viezneš, vízneš 69, 258
 • -vazovati 69
 • vazu v. viezti
 • važ, věž impt. v. vázati
 • -vážěti, -vážat k voziti 345, -vážíno 106
 • vážiti, -u, -ím 8, važ! 308, vážec m. -iec 87
 • vážu v. vážiti a vázati
 • Včelín Jak. 86
 • včieti, věčnu 178, 179, 185
 • vdáti sě 409; vdání 107
 • vdechnúti, -nu i vedchnu 243, 245; sr. vdešenie
 • vdechnutie, vdešenie 242, 244, 245
 • vděju v. vdieti
 • vdešenie v. vdechnutie
 • vdieti, vditi, vděju 222
 • vdřiemati, -ḿu sě 354
 • -vě (-vê) příp. 1. du. v. -va
 • vê- koř. 258, 386, 390, 393
 • věć dial. inf. v. vieti
 • věcě, vecě, vece 3. sg. (též pl.) 65, 66, 345 sl.
 • věcěti, vecěti, veceti 63, 333 sl., 341, 345 sl.
 • vecti, -t, véct, v. vésti
 • večeřa, večeřě subst. 346
 • večeřeti, -řet 71, 346. -řat 80, 334 (sup.), 346 (inf.)
 • věčnu v. včieti
 • ved 1. sg aor. v. ved-, véd-, víd-; – ved, véd part. v. vedl; – ved, vedv, vedev-ši 98, 102, 127; – ved, -te z veď v. vésti; – ved adv. v. vědě
 • ved- koř. 48, 50, 52, 68, 102, 112, 120
 • ved-, véd-, víd- v aor. sil. 43, 44, 45, 53, 123 sl., 125, 143; sr. vésti
 • věd- z v́ad- 257
 • vêd-, věd- koř. 32, 37, 93, 115, 116, 118, 126, 143, 405 sl., sr. vêdêti, věděti
 • vęd-, svęd- 254, 257
 • veda, -úc part. 83-87, dial. veďa 83, 84, 85, 126
 • věda, -úc 93, 143, 295, vieda 295, věďa 85; sr vědě, -iec a -věza
 • vēda a vēdmi skr. 1. sg., vidma 1. pl. 405, 406
 • věďá, veďá, vedá, veďa 3. pl. dial. v. vědie
 • vedą v. vesti
 • veďaci dial. adv. 89
 • vēdajāmi skr.(kausat.)33
 • věďal, -av v. věděl, -ěv
 • vědě, -i, -ie, , vêdê 1. sg. 405 sl.; vědě, vedi, vea, viď adv. 406
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).