Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<396397398399400401402403404>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[400]číslo strany tisku-ijete, -ujete; na př. boyugete Hrad. 94ᵇ, masem sě naſiczugete ŽKlem. 144ᵇ; pracygete Pass. 325; kupujete, pracujete Us.; dial. -ťe atd. jako v § 54. Plur. 3 kupujú, -ujiú, -ují a pracujú, -iujiú, -ijí, -ují; na př. sen i bděnie boiugu proti mně Túl. 30ᵇ, (zvířata) dyekugyiu (sic) tvorciu svému LMar. 65, všickni naſledugyy Pror. 1ᵇ; nebesa vyprawugiu ŽKlem. 7ᵇ; jižto zamucziugiu mé t. 7ᵇ, kteří sě neprſibliziugiu t. 31, 9, již neprzyblyzygi sě ŽWittb. tamt., svú duši obnazigy Hrad. 99ᵇ, srdcě roznyeczigy t. 96ᵇ, ješto vás ſmuczugy JeronMus. 19, ztraczugy tamt., hṙieši wzplozygy sě t. 62; obraczygy Alb. 25ᵃ a j., aj tot sě dni przyblyzygyy Pror. 57ᵇ, promyenygí mutant Ol. Deut. 16, 19, (oni) rozſirzigi EvTřeb. Mat. 23, 5, (léky) hřejí člověka a obmiekczigy LékB. 208ᵃ; věci sě zraczugy Pass. 341, příbuzní tě pozdravují ČernZuz. 119 atd.; v době úžení ie-í bývá tu zvratnou analogií -ie za : nepřátelstva zahynugije m. -ují Hrub. 15ᵃ (srov. nerozumiegije m. -ějí t. 143ᵃ atd., tu velmi často tak a rovněž v Chelč. Síti a j.), oni zwěſtugje Blah. 18; kupují, pracují Us. spis.; analogií podle pl. 3. vedou atd. opět -ou: kupujou, pracujou Us.; dial. -ó, -um atd., jako v § 54.

Příklady s nesprávným -ůj-: milůgi Drach. 102, Beck. 3, 515, milůgeſſ t. 1, 4, zbawůgeſs t. 3, 241, ſmilůge se t. 1, 244 atd. (u Beck. velmi často).

Novotvar -ovaju, z km. inf. a podle vz. V. 1ᵃ: já prziſwiedczowagi vám testificor Ol. Deut. 32, 46; srov. stsl. sъdêlovają m. sъdêlują atp. Mikl. III² 125. O praes. sg. 1. hotovaju v. v § 208. – Dále jest novotvaré dial. iterativum -úvat: miłůwám prý loco miłowáwám Rosa 207; čarúvám, kupúvám, malúvám, nocúvám (zlin.), častúváme Dobš. (slc.) Duš. verb. 378. – iterativa tvoří se stále a nově, a vyskytují se také nové způsoby jejich tvoření; srov. -ívati, nosívati, chodívati atp., neznámé v jazyku starém, srov. východodialektické -hr̄ňat k hrnúti atp., neznámé na území západním. Jsou to bezpochyby novotvary, v usu dialektickém vzaté ve významu iterativ.

Imperativ. Sing. 2. 3. kupuj a pracuj, praciuj, -ij, -uj, z býv. -uji. Na př. kupuj Us. stč. i nč.; ni sě ucrocuy neque compescaris ŽGloss. 82, 2, neopuſczuy ŽKlem. 53ᵃ, neopuſtuy t. 98ᵃ, ſmyluy ſie t. 140ᵃ, nepohrzuy prosbú mú t. 39ᵇ, neotwraczuy ŽWittb. 68, 18 a j., nesmuczug BohDial. 349; neopuſtyuy mne ŽKlem. 18ᵃ, ſmiliuy sě t. 107ᵃ, nezatraciuy mne t. 18ᵃ, wibogiuy t. 23ᵇ, neopuſſcziuy ŽTruh. 139, 9; zbuzug JeronMus. 5, neodpuzyg mne t. 26; bogyg proti hřiechóm Alb. 18ᵃ, nezatraczyg ne disperdas Ol. Deut. 9, 26, nezatagig t. Jos. 7, 19; pracuj Us. Koncové -j vynecháno, jako ve vz. uměti a dělati, v. §§ 121 a 144 a srov. I. str. 538: naſleduz MastDrk. 89, přijda offieruz svuoj dar Lit. Mat. 5, 24, smilu se Hlah. žalm 50, 3, bogiuz proti mně pugnet ŽKlem. 156ᵃ, nezatraczyu dušě

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).