Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<395396397398399400401402403>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[399]číslo strany tisku-ěv- a -ij- proniklo jenom částečně, staré -ov- a -uj- drželo se vedle něho stále; analogií pak tvarů změnou tou nedotknutých vrátilo se bývalé -ov- a -uj- zase a jest opět praes. pracuji, inf. pracovati atd. Srov. I. str. 239 sl. a 274.

Proti -ova- kmenů tvrdých má také stsl. a vůbec slovanština jihovýchodní při kmenech měkkých -eva-; ale toto je rozdílné od č. va-, srov. I. str. 31 a 237 sl.

Z mylného domnění, že -u- v praes. kupuju, pracuju a impt. -uj je z -o-, které se jeví v inf. kupovati, pracovati atd., vzniklo psaní ovšem nesprávné -ůj- a také -uoj, -oj místo -uj-. – Místo tvaru s -uj- bývá analogií tvar z kmene infinitivniho -ova-; a naopak bývá dial. -uva- místo -ova- vlivem praesentního -uj-. S -uva- m. -ova srov. mrus. a srbch. -uvati Jagić v Arch. 2, 359. – Za -ova- bývá zdloužené va, -uova-. – Příklady a doklady všeho toho viz v §§ následujících.

Praesens. Sing. 1. kupuju, -ujiu, -uji a pracuju, -iujiu, -iji, -uji. psl. -ują; na př. dyekuyu DalC. 49, jáť obyetuyu Pass. 347, wzradugiu sě ŽKlem. 4ᵇ, podiekugiu t. 8ᵇ; poruczugy já JeronMus. 32, bohu vás poruczigi Hrad. 20ᵃ, oſwieczigi sanctifico Ol. Lev. 21, 8; já se tím potěšuji ČernZuz. 119, kupugi Drach. 102, zwěſtuji t., kupuji, pracuji Us. spis.; analogií podle sg. 1. vedu atd. opět -u: kupuju, pracuju Us.; dial. -o, -em atd. jako v § 54. – Sing. 2. kupuješ a pracuješ, -iuješ, -iješ, -uješ, psl. -uješь; na př. ſmuczuges Hrad. 58ᵇ, kralugeſſ Mod. 6ᵃ a j.; kralygeſſ t. 60ᵇ; vpuſczuges JeronMus. 31, sſazuges tamt., ponyzyges a wzwyſſyges t. 22, sě pokorzygeſſ t. 27 a j., naſyczygeſſ HymnOp. 112ᵃ, wybogigeſs Ol. Deut. 20, 12; ponyżugeſs t. Jud. 6, 15; kupuješ, pracuješ Us. – Sing. 3. kupuje a pracuje, -iuje, -ije, -uje, psl. -ujetь; na př. kto sě ſmiluge Hrad. 40ᵃ; hospodin oſwieczuge ŽKlem. 120ᵇ, každý kralyge DalC. 4, rozličně sě promienyge Pass. 295, (světa) brojenie mě malyge (malým činí) Modl. 140ᵇ, jenž s tebú 8ᵃ; jenž kraluge t. 27ᵃ; ſhromazduge JeronMus. 1 a ſhromazdige t. 5, vmorzige t. 4, wzweliczige t. 42, ktož mé sliby zruſyge Alb. 77ᵇ, vkraczyge t. 14ᵇ a j., diábel bogyge Kruml. 86ᵃ, (diábel) wzkuſſyge t. 86ᵇ a j., pravicě božie obranyge HymnOp. 168ᵃ, jenž obezrzige zemi Ol. žalm 103, 32, hospodin bogige t. Ex. 14, 25, (potok) rozwlazyge t. Jos. 13, 3, kto nesbierá rozptilige Koř. Mat. 12, 30, poſkwrnige EvTřeb. Mat. 15, 11; kupuje, pracuje Us. – Du. 1. kupujevě, -va a pracujevě, -iujevě, -ijevě, -va, stsl. -ujevê (-ujeva); zde nedoloženo. – Du. 2. 3. kupujeta a pracujeta, -iujeta atd., stsl. 2. -ujeta, 3. -ujete; na př. ješto sě mylugeta Štít. ř. 95ᵃ, dva prsty ukazujeta Řpz. 94. – Plur. 1. kupujem, -me, -my a pracujem, -iujem, -ijem atd.; na př. zgyewugem tobě Mast. 339; skrze křest ſlozygem vetchého člověka Alb. 46ᵇ; to my ſnoſſugem Tkadl. 36ᵇ; kupujem, pracujem, me Us.; dial. -mè atd. jako v § 54. – Plur. 2. kupujete a pracujete, -iujete,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).