Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<394395396397398399400401402>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[398]číslo strany tiskuTvary slovesa vzorového jsou

praesens indik.:

sg. 1. kupuju, -i

2. kupuješ

3. kupuje

du. 1. kupujevě, -va

2. kupujeta

3. kupujeta

pl. 1. kupujem, -me, -my

2. kupujete

3. kupujú, ;

imperativ:

sg. 1. –

2. 3. kupuj

du. 1. kupujvě, -va

2. 3. kupujta

pl. 1. kupujme, -my

2. 3. kupujte;

imperfektum:

sg. 1. kupovách

2. kupováše

3. kupováše

du. 1. kupováchově, -va

2. kupovášta, sta

3. kupovášta, sta

pl. 1. kupováchom, -me, -my

2. kupovášte, ste

3. kupováchu;

aorist:

sg. 1. kupovach

2. kupova

3. kupova

du. 1. kupovachově, -va

2. kupovasta, -šta

3. kupovasta, -šta

pl. 1. kupovachom, -me, -my

2. kupovaste, -šte

3. kupovachu;

tvary jmenné:

inf. kupovati; sup. kupovat;

participium

-nt: kupujě (ze staršího -ja), kupujúc-;

-mъ: –;

-lъ: kupoval, -a atd.;

-ъs: kupovav, -vši, -vše;

-nъ: kupován, -a atd.;

subst. verb.: kupovánie.

K tvarům jednotlivým.

Při kmenech měkkých, t. j. kde souhláska před koncovkou inf. -ovati, praes. -uju atd. je měkká, mění se následující samohláska -o- v -ě-(-e) a -u- v -iu-, -i- a na př. proti tvrdému praes. kupuju, děkuju, impt. -uj, part. -ujě, inf. -ovati, sup. -ovat, aor. -ovach, impf. -ovách, part. -oval, -ovav, -ován a subst. verb. -ovánie je tedy měkké praes. praciujiu a později praciji, impt. praciuj a pracij, part. praciujě a pracijě, inf. pracěvati, sup. pracěvat, aor. pracěvach, impf. pracě vách, part. pracěval, pracěvav, pracěván a subst. pracěvánie atd. Ale změnou touto vzniklé zde

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).