Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<397398399400401402403404405>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[401]číslo strany tiskumé ne perdas ŽWittb. 25, 9, nezatraczyu mne ne perdas me t. 27, 3, ni sě ukroczyu neque compescaris t. 82, 2, neotwraczyu obličějě tvého ne avertas t. 101, 3, ducha tvého neotwraczyu ote mne t. 50, 13, vyjda bogyz proti Amalechovi pugna Lit. Ex. 17, 9, bogizz Ol. tamt., místo: následuj-ž .., offěruj-ž .., smiluj .., bojiuj-ž .., nezatraciuj .. atd. - Du. 1. kupujvě, -va a pracujvě atd. jako v sg., zde nedoloženo. - Du. 2. 3. kupujta, a pracujta atd. jako v sg.: vy cná mužě newzdaluyta fie Pass. 285, miluytaz sě věrně .spolu ŠtítMus. 22ᵇ. - Plur. 1. kupujme a pracujme atd. jako v sg., na př. naſleduymy Ol. Deut. 13, 2, kupujme, pracujme Us.; dial. -mê atd. jako v indik.; bez -j: obkluczyumy obličěj jeho praeoccupemus ŽWittb. 94ᵇ, 2, m. obklučiujmy; chybně: nerozdielugem jie (sukně) non scindamus eam ZlomMus. 3, 2 (= Jan 19, 24). - Plur. 2. 3. kupujte a pracujte atd. jako v sg.: s mým mě synem ukrzyzuyte Hrad. 52ᵇ, rozhrzyeſygte hřiechóv okovy HymnOpav. 176ᵃ, kupujte, pracujte Us.; dial. -ťe atd. jako v indik.; bez –j: nawraciute reddite ŽKlem. 75, 12, nenaweſelyute sě ne supergaudeant ŽWittb. 34, 19, hospodin řekl: vzdrawyte nemocné, křěste mrtvé, vczyſczyte málomocné Alb. 50ᵇ m. navraciujte .., nenaveseliujte, uzdravijte, učiščijte.

-uj- znělo dlouze a délka někdy označována v písmě, na př. milv́g Hrub. 36ᵃ, okazv́g t., naſledv́g t. 38ᵃ, neprzeſtupv́g t. 11ᵇ, milv́gmy t. 454ᵃ atd. Znění toto spolu s mylným domněním v § 202 vyloženým, že by zde -u- bylo z -o-, vedlo k nesprávnému psaní -ůj-: obětůj dar svůj Br. NZák. 13ᵇ, neodvracůj se t. 14ᵇ, připravůjte cestu páně t. 8ᵃ, radůjte se t. 12ᵃ, milůjte t. 14ᵇ a j., warůg ſe Papr. ob. 18, milůgte t. 25 a j. (často), pamatůgme Nudož. 86ᵃ, warůgte ſe t., ſmilůg se Beck. 1, 5, warůg se t. 553, obětůg t. 180 a j., náſledůg Kon. 676, litůgme t. 897, radůgte ſe t. 114 a j., milůj plur. milůjme Dolež. 102, Tomsa 272, Tham 109, pozorůgme Rulík 31 atd. V době starší, když se mění ó v uo a dále v ů, bývá tu zvratnou analogii také -uoj-: naſleduoyg Otc. 61ᵃ, neodſtupuoy Comest. 119ᵇ, neodſtupuovte t. 111ᵇ a j., pamatuog Gest. Mus. 73ᵃ, pamatuoy AlchAnt. 44ᵇ, ſprawuoy t. 59ᵇ, zcezuoy t. 27ᵃ, vkazuoy VšehK. 29ᵇ, waruog ſe Hořek. (1547) 13ᵇ a j.; a někdy dokonce -ój-: waroy ſye AlchAnt. 10ᵃ. t. 11ᵇ, wyſuſſog t. 99ᵃ, diſtillog t. 30ᵃ, t. 33ᵇ, prziprawog t. 67ᵃ a j., nebo jen -ó- (-j vynecháno, jako nahoře): waroſſye jeho vóně AlchAnt. 39ᵇ t. j. varó – sě m. varuj sě; srov. I. str. 263.

Novotvar -ovaj, z km. inf. a podle vz. V. 1ᵃ: newzradowayte sě non supergaudeant ŽKap. 34, 19.

Imperfektum kupovách a pracovách, pracěvách atd. Na př. tak sě pokorziewach humiliabar ŽWittb. 34, 14, pokorzowach ŽBrn. tamt., ty uſliſſowaſſe exaudiebas ŽKlem. 98, 8, (on) rozdielowaſſe t. Deut. 8 utieſſiewaſſe Hrad. 8ᵇ, peczowaaſſe Štít. ř. 163ᵃ, (hospodin) vſliſſyewaſſe Ol.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).