Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<398399400401402403404405406>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[402]číslo strany tiskuSúdc. 2, 18, (dievka) sě wraciewaſſe t. Gen. 24, 17, sě rozmnozziewaſſe t. 2. Mach. 8, 7, (církev) naplnyewaſſe sě Koř. Act. 9, 31, jenž obraczowaſſe GestBř. 16ᵃ, wzboiowachu impugnabant ŽGloss. 119, 7, (Čechové) mnoho (bojů) na Němcích obdrzowachu DalC. 93, andělé hlasy nebeskými povětřie naplnyowachu ML. 25ᵃ, psſluhowachu ministrabant Ol. 2. Reg. 13, 17, (učedlníci) naplnyewachu sě duchem svátým Koř. Skutk. 13, 52 atd. - Proti impf. č. -ovách je stsl. -ujaachъ; ono podle inf., toto podle praes. Tvar shodný se stsl. byl by č. -ujiech, ale není mu dokladu. V GlossPers. 12ᵇ psáno wykupugeſſe, a to vykládáno v Česk. mus. filol. 1896, 90 za vykupujéše, tedy za příklad imperfekta v češtině dosud nedosvědčeného; ale výklad ten je nesprávný, psané tu wykupugeſſe je = vykupuješ se a nikoli vykupujéše, viz tamt. str. 160.

Aorist kupovach a pracovach, pracěvach atd., stsl. -(o)vachъ. Na př. potom sě kněz coronowa DalC. 81, potom sě kněz koronowa t. 91, jehožto když otazowachowa, nám odpovědě Krist. 106ᵇ (snad aor.), Jana králem českým koronovachu DalJ. 106 z rkp. Z.

Tvary jmenné.

a) Infinitiv kupovati a pracovati, pracěvati, stsl. -(o)vati. Na př. obdarowati ŽKlem. Ambr. 21; otwirzowati ŽGloss. 94, 8, kralowati ŽWittb. 9, 16 (37), praczowaty Štít. uč. 51ᵇ; craleuati Kunh. 151ᵃ, uzdaleuati t. 150ᵇ, tancziewati Hrad. 96ᵇ, čbán sě počě pohrziziewati t. 130ᵇ, obcziewati ŽKap. 140, 4, nepowolewati Ol. 2. Mach. 6, 20, zproſtiewati t. 1. Mach. 16, 2, odſuzewaty EvTřeb. Luk. 6, 34, (mouku při mletí) pytlewati KabK. 6ᵃ, bojevati Sajfr. 22, 31; kupovati, pracovati Us. spis, -ovat Us. Stran -t a dial. atd. srov. § 31 č. 2 a 3.

Analogií dial. -uv- místo -ov-: kupuvat, maluvat, tancuvat, vypravuvat, děkuvat, vytahuvat, obětuvat BartD. 2, 104 (letov.), t. 125 (zábř.), t. 175 (brn.), t. 230 (kunšt.), t. 246 (žďár.), vyřezuvat, vořezuvat Hoš. č.-mor. II, 106, obeduvat, žaluvati Duš. verb. 380 (slc.).

b) Supinum kupovat a pracovat, pracěvat, stsl. -(o)vatъ. Na př. sv. Ščepán do nebeské sieni kralowat vstúpil Pass. 60, (syny) jdeta przyprawowat nebeské královstvie t. 100, Dina jela ohledowat žen té vlasti Alb. 10ᵇ, (kněžie) chodie koledowat Štít. ř. 18ᵃ, bóh zóve praczowat do své vinnice t. 106ᵃ, onen (jde) na besědu zprawowat jiných t. 142ᵇ, ty (panny) s ženichem hodowat vejdú t. 231ᵃ, kdyžto ſſpehouat byech poslán Ol. Jos. 14, 11, jdieše obietowat oběti slovutné hostiam solemnem t. 1. Reg. 2, 19, obietouat sem přišel t. 1. Reg. 16, 2, přišli ste ohledowat t. Gen. 42, 9, vyjel ohledouat mieſt t. 3. Reg. 9, 12, byl jest jěl nawſſtiewouat Jorama t. 4. Reg. 8, 29, jižto chodie naplnyeuat obyčejóv t. Num. 4, 43, jděmež pocziſtieuat a obnowouat ſwatyn t. 1. Mach. 4, 36.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).