Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<399400401402403404405406407>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[403]číslo strany tiskuc)Participium -nt: kupujě, kupujúc-, -ujiúc-, -ujíc- a pracujě, pracujúc-, -iujiúc-, -ijíc, -ujíc-. Na př. pozdravuji tebe tvému sě zdraví radugie Pass. 302, (Anna) byla k Bohu salugiuczi LMar. 23, przizluhuyucze AlxH. 3, 16, uzziluyucze ApD. 105, diekuyucz Kat. 112, slibugijcz Pass. 455, dobré mylugijcz Štít. ř. 43ᵇ, pamatugijcz t. 168ᵇ; zkuſſygie jeho viery Hrad. 100ᵃ, wraczigicze sě JeronMus. 56, jej oſoczygye Alb. 94ᵃ, (Dobeš k uvězněným mluvil) v dobrém jich potwrzige a ku pokoře jich ponucige Lit. Tob. 1, 15, zproſſtige liberans Ol. Ex. 12, 27, kralygycz Modl. 30ᵇ, wzbuzigicz Brig. 8ᵇ, wypuſczygicz Jeron. 129ᵃ; adj. kam-li sě děl miluguczy Hrad. 37ᵃ, všěchny miluyuczye t. 34ᵃ, zahynugicim pereuntibus Koř. 1. Koř. 1, 18, prziblizuyuciemu ŽGloss. 148, 14, oplaciugiucim ŽKlem. 3ᵇ, otpust krzyzygyczym mě Modl. 50ᵃ, prziblizzigiciemu sě Ol. Bar. 6, 16, opuſſtigicich zákon t. žalm 118, 53 a j.; - o adj. -ujúcí, -ijící, pro která není příslušného slovesa -ovati a která utvořena jsou koncovkou vytčenou ze sloves jiných, na př. ċhozujúcí, chozijící, chodijící atp., v. v § 35 č. 12; - mylnou analogií -ec- m. -íc-: mylugecz Kruml. 394ᵃ, paní Joštová chudé opatrujeci Břez. 16, milujeci Jandit 70, srov. § 35 č. 8; - kupuje, pracuje, -ujíc- Us.

Novotvar -ovaje, z km. inf. a podle vz. V. 1ᵃ: dial. kôpóvaja BartD. 2, 83 (olom., kupovati.

d) Participium -mъ, v č. nedoloženo.

e) Participium -lъ: kupoval a pracoval, -ěval atd., stsl. -(o)valъ. Na př. nawſſchziewowal svD. 86, korunowal ŽKlem. 5, 13, obdarowal t. 12, 6; wyſwobozowal t. 105, 43, wzbuzowali t. 77, 58, rozdrazdowali t. 77, 40; nazledouala t. j. následovala comitata Greg., vy jste Ježíše bicziewali Hrad. 52ᵃ, kraleual Ol. 1. Reg. 13, 1, kraleuali t. Gen. 26, 31, praczieual t. Sap. 4, 9, obwynyewal Brig. 108ᵇ; praczowali Ol. 2. Mach. 12, 1 atd.; zdloužením -uoval: tu mi ukazuowali ten duom KabK. 11ᵃ, ukazuowali t. 14ᵇ (2), t. 15ᵃ (2); kupoval, pracoval Us.; dial. -ovał, -ováł atd., v. § 39 č. 1 a 6.

Analogií dial. -uv- m. -ov-: pracuvał BartD. 2, 125 (zábř.), maluvál t. 175 (brn.).

f) Participium -ъs: kupovav a pracovav, -èvav atd., stsl. -(o)vavъ; Us. stč. i spis. nč. - Tvary odchylné spisovatelů neumělých: potwrzugiwſſe a přikugiwſſe Beck. 1, 568, zawazugiwſſe Seel. 364.

g) Participium -nъ: kupován a pracován, -ěván atd., stsl. -(o)vanъ. Na př. potrsiebowano PilB., ſkuſſowano ŽKlem. 11, 7, zamuczowany (-ováni) t. 106, 19; ſpogyewana Modl. 56ᵃ, výmluvy ſkuſſewany ŽKap. 17, 31, pokuſſieuana Ol. žalm. 17, 31; metlami bicžowany t. 2. Mach. 7, 1 atd.; zdloužením -uaván: ukrzizuowan KabK. 15ᵇ, ukazuowana t. 14ᵇ; kupován, pracován Us.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).