Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<349350351352353354355356357>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Krom toho je v usu ob.: ďobati, ďubati a hloubati praes. -bu i -bám, impt. -bej; a dial. hříbati hrýzti praes. sg. 3. hříbe BartD. 1, 216, -zíbati -ozíbu, ozíbe t. 2, 29 (holeš.), rúbati- vyrúbem Duš. verb. 293 (slc.), šibati švihati-pošibe koně t. (též).

Inf. -pati, praes. -ṕu atd.

Na př. kapati, stsl. kapati. Praes. kaṕu, -iu, -i atd., stsl. kaplją atd.: (já) vám tyto řeči jako na hlavu kapi RokycKl. 337ᵇ, wzkape mój hněv stillabit Ol. 2. Par. 34, 25, klí padá a kape t. Ezech. 27, 19, rtové kapí myrrú HusŠal. 102ᵇ; kapu, -eš Us. Impt. kapi, kap: kap po svých = kliď se BartD. 1, 221; kapej Us. Part. kapě: adj. krópě kapuczie ŽWittb. 71, 6, kapiucie ŽKlem., tamt.; kapaje, kapajíc- Us.

čerpati, čerpu atd., v. § 73.

drápati, ruce drápí Kom. Jg.; drápu atd. pl. 3. drápou Us.; drápám, drápej, drápaje Us.

chrápati, chrópati, chrůpati, chroupati Jg.: ktož chrůpe Ben. Jg., part. nejeden panošě ležieše a chrapye AlxV. 2442; chrápu, chrůpu, -eš atd. Us.; chrápám, -ej, -aje Us.

klepati: smrt kosu klepe Hod. 85ᵃ, klepu, -eš atd. Us.; (Johanka nadávala Vondráčkovi) klepíci mu k nosu WintObr. 2, 29 (z r. 1510); klepám, -ej, -aje Us.

kúpati: on sě rád kaupe Háj. 142ᵇ, impt. kup se a břehu se drže SmilPřísl. (Výb. 1, 842); part. kupye sě v nepřietelských vodách DalC. 50, mníš sě kupye u Vltavě tamt., v téj vodě kupye sě Pulk. 62ᵇ. Nč. koupu, -eš atd. Us.; koupám, -ej, -aje Us.

sypati, stsl. sypati, syplją atd.: praes. (korábníci) popelem sě poſipij Ol. Ezech. 27, 30, kniežata z oken sypij peníze lidem Háj. 112ᵇ, jámu pískem poſypij Har. 2, 236; impt. ſypyz LékB. 207ᵃ; part. piesek na hlavu ſypie počě plakati Otc. 151ᵇ, prst na hlavu ſypice Ol. 2. Mach. 10, 25, ſipice popel na své hlavy t. Jud. 7, 4, sipice Hlah. tamt., ſypíce Kladr. tamt., na hory ſypice vrch nasypali Háj. 204ᵃ atd. Nč. sypu, -eš, impt. syp Us.; sypám, -ej, -aje Us.

ščiepati, štípati: praes. já (holub) nosem štípi RZvíř. (1814) 154, wyſſtipij je (oko) eſſodiant Ol. Pror. 30, 17, vzštipi Hlah. tamt., (hadi dítě) do smrti vſſczipi Mand. 20ᵇ, komáři štípí Voln. 37; part. jimažto (křídly) tepe měkký vietr na dvé štipie scindens Hlah. Sap. 5, 11. Nč. štípu, -eš atd. Us.; štípám, -ej, -aje Us.

třepati: part. křídly třepíc Rzvíř., (fénix); praes. já křídlem třepu t. (holub); ryba třepá ocasem Rosa Jg. (v. třepe), křídly třepaje Jg.

V usu ob. je krom toho: capati, cupati praes. -pu i -pám, impt. -pej a taktéž z-cípati, prasata scípõ BartD. 2, 139 (zábř.), dupati, houpati,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).