Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<348349350351352353354355356>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nehibagi Hug. 277 atd., hýbám, -áš atd. Us. – Impt. hybi, hyb, zde nedoloženo; novotv.: nehybay mne ŽWittb. 35, 12, nehibaite mnú ŽKlem. tamt., nehýbey sebú Jel. Jg., hýbej atd. Us. Nč. interj. hybaj! Us. a BartSl. jest ustrnulý starý impt. sem patřící. – Part. hýbě: (lidé mocní) činie nepokoj veliký na světě hybijcz světem jako vietr mořem Štít. ř. 142ᵃ; novotv.: rty jedva hybagicz Ol. Jud. 13, 6, hýbaje, hýbajíc- Us.

Podobně

dlabati: (tesař) dlabe Ol. Sap. 13, 13, Lit. tamt. dlabê Hlah. tamt.; dlabu, -eš atd. Us.; novotv. praes. dlabám, impt. dlabej, part. dlabaje Us. – dlabati je z dolb-, z koř. delb-; z tohoto, oslabeného v dьlb-, je stsl. dlъbsti praes. dlъbą a č. dlub- v dlubati praes. dlubu Us.; dlub- a dlab- jsou duplikáty významu nyní stejného, ale stupně rozdílného.

drbati: já se drbi Blázn. 131ᵇ, nedrb Kom. Jg., drbu, -eš atd. Us. podle V. 1ᵃ: praes. (nemocný) ty strupy drba LékB. 202ᵇ, drbám, impt. drbej, part. drbaje Us.

hrabati: (sladovník) hrabe neusada Hrad. 133ᵇ, muž ſhrabe popel Ol. Num. 19, 1, (Řěkové) sě vždy ke zdi hrabyu AlxVíd. 2048, sě hraby AlxV. tamt., že s ňeho seno shrabí WintObr. 2, 42 (r. 1620), hrabu, -eš atd., impt. shrab to Us.; impt. shrabej to, part. hrabaje Us.; dial. hřebati: kura hřebe = hrabe BartD. 1, 216; hřebati = domlouvati, kárati koho BartD. tamt. (val.): auředníci nám nehřebau Kom. Jg.

klobati, klubati, z klvati praes. kľuju: pelikán nosem se v prsi klube Vel. Jg., ptáci se klubou Us.; se klubají Us. Jg. U Jg. též klabati = klubati, praes. klabi, bez dokladu.

kolébati: (třtina) sě kolebe moveri solet Ol. 3. Reg. 14, 15, mysl sem i tam se koleebe Jel. Jg., (lidé) ſe kolebij ChelčP. 108ᵇ a 232ᵇ; kolebayte sě fluctuate Pror. Isa. 29, 9, nekolebagicze se ChelčP. 175ᵇ. Nč. kolébu, -eš atd.; novotv. praes. kolébám, impt. -ej, part. -aje.

skubati, sklubati, škubati, šklubati: pl. 3. tu (vlnu) s nich ſkluby Mand. 64ᵇ, mnozí lichvami bližního šklubí WintObr. 2, 206 (r. 1600), ptáci nás (sovy) ošklubí RZvíř. (1814) 139, (Hester) ſkubycz je (vlasy) s sebe modlila sě bohu Štít. ř. 205ᵇ. Nč. šklubu impt. šklub atd. Us.; praes. šklubám, impt. -ej, part. -aje Us.

střebati: (já) ſtřebi Drach. 101, (diábel) wyſtrzíebe řěku absorbebit Ol. Job. 40, 18, psi na běhu z Nilu nestřebí Jel. Jg. Nč. střebu, -eš atd., (bolesti) ducha střebou ČechNezn. 19; střebám, -ej, -aje Us.

škrabati, škrábati: škrábu, neškrab Us.; škrábej, škrábaje i škrab- Us.

zobati: praes. padne-li to slovo na cestě, tu je ptactvo zzuobe ChelčP. 198ᵃ, jelikož ho (máku) zrn zzobete AlxV. 1068, ten mák Řěci zoby t. 1080, žáci višně zoby Pass. 70; co semen ptáci wyzobu Troj. 54ᵃ; impt. zobyz hrozny Lit. Deut. 23, 24, zobiż Ol. tamt., zobte, moji Řěci AlxV. 1062. Nč. zobu, -eš Us.; zobám, -ej, -aje Us.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).