Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B2rB2vB3rB3vB4rB4vC1rC1vC2r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[B4r]číslo strany rukopisu

Ve čtvrtek svíčerá[180]svíčerá: ſwýčerá bylo mračno a já očekávaje až do[b]do] vosmi hodin, když se zas vyjasnilo[c]vyjasnilo] wyyaſnilo, uzřel jsem, an již ad Ursulamcizojazyčný text táhne stojíc toho času na vocasu Dračím a pouštějíc svuoj vocas mezi dvě hvězdy poslední, kteréž jsou na vocasu Majoriscizojazyčný text[181]Majoris: maioris ursaecizojazyčný text. Longitudocizojazyčný text kométy toho času byla na začátek komentované pasáže28.konec komentované pasáže[182]28.: XXVIII stupni znamení Panny a latitudocizojazyčný text 67[183]67: LXVII gráduov.

V pátek na sobotu[184]sobotu: Sobothu celou noc mračno bylo. Nemohl jsem jí žádnou chvíli spatřiti.

V sobotu[185]sobotu: Sobothu na neděli stála na Draku pod pravou nohou Cefea[186]Cefea: Cephea in magno circulo transeunte per initia Geminorum etcizojazyčný text[187]et: & Sagitariicizojazyčný text a činila triangulumcizojazyčný text s dvěma hvězdičkama, kteréž jsou patnáctá a šestnáctá na Draku. A polo zodiacicizojazyčný text toliko desíti grády se vzdálila, protož latitudocizojazyčný text její 80[188]80: LXXX gráduov. A tak ty celé dva dni jdouc přes Draka pod nohami malé Ursy, zpátkem contra successionem signorumcizojazyčný text přešla téměř čtyři znamení, totiž znamení Panny[189]Panny: Pāny, Lva, Raka a Bližence, na jehož počátku stála. Vocas pak recta lineacizojazyčný text vokazoval k hvězdě světlé, kteráž jest na hřbetě malé Ursy a jest v počtu šestá.

V neděli na pondělí po druhé hodině na noc[190]noc: notz stála na levé kyčle Cefea[191]Cefea: Cephea a na začátek komentované pasáže10.konec komentované pasáže[192]10.: X stupni znamení Býka a in latitudinecizojazyčný text na 70[193]70: LXX. A toho dne již patrně daleko menší byla než prvé.

V pondělí na outerý, totiž šestnáctého dne měsíce března stála pod levou paždí Cefea[194]Cefea: Cephea činic triangulumcizojazyčný text s sedmou a vosmou hvězdičkou a na začátek komentované pasáže27.konec komentované pasáže[195]27.: XXVII stupni znamení Skopce a in latitudinecizojazyčný text na 68[196]68: LXVIII. A toho dne opět ji víc ubylo, takže[197]takže: tak že se již sotva rozeznati od jiné hvězdy mohla.

A více od toho dne jsem jí pro mračné noci viděti nemohl. Však nepochybuji, že najvic ve dvou dnech zcela zmizela na témž znamení a na žádné jiné nepřešla ani pod náš horizont zapadla. Neb i Aristoteles tak smyslil o kométách, že ony jsouce nad zemí pomíjejí a s jinými hvězdami nezapadají.

Z toho již jedenkaždý[198]jedenkaždý: geden každý porozuměti muože, kterak jest troji běh svuoj těch devíti dnuov, kterých od nás jest vidína, vykonávala.

První od vrchní sféry[199]sféry: Sphéry od východu na západ a když najprvé svíčerá[200]svíčerá: swýčerá vycházeti počala, vocas svuoj pouštěla mezi stranu západní a polední, však blížejí ku poledni, k světu pak ob[B4v]číslo strany rukopisuracovala

X
180svíčerá: ſwýčerá
bdo]
cvyjasnilo] wyyaſnilo
181Majoris: maioris
18228.: XXVIII
18367: LXVII
184sobotu: Sobothu
185sobotu: Sobothu
186Cefea: Cephea
187et: &
18880: LXXX
189Panny: Pāny
190noc: notz
191Cefea: Cephea
19210.: X
19370: LXX
194Cefea: Cephea
19527.: XXVII
19668: LXVIII
197takže: tak že
198jedenkaždý: geden každý
199sféry: Sphéry
200svíčerá: swýčerá
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).