Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<A4vB1rB1vB2rB2vB3rB3vB4rB4v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

dlou[B2v]číslo strany rukopisuho trvající byly jistým znamením a příčinou zplození kométy.

Naposledy ještě i tohoto dotknouti musím: Ačkoli někteří v svých pranostikách na tento rok o kométě položili, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže[125]že by: žeby tohoto roku vyjíti měla, však to nemá rozumíno býti o této, kterouž jsme nyní viděli, ale o jiné, kteráž ještě tohoto léta[126]léta: Létha býti muože, nebo příčiny ty, z kterýchž jsou oni kométu býti soudili, jsú teprv po vyjítí této kométy nynější přišly, protož, aby o této kométě mínili, toho žádný vylíčiti nebude moci, začátek komentované pasáželeč bykonec komentované pasáže[127]leč by: lečby kdo tak nesmyslný býti chtěl, aby causam posterioremcizojazyčný text kladl suo effectucizojazyčný text. Že jsou pak o kométě v svých pranostikách položili, v tom já se s nimi také srovnávám, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže[128]že by: žeby ta spojení všech planét[129]planét: Planéth krom samého Jupitera na znamení Skopce při nastání nového měsíce dubna kométu přirození Mársova zploditi měla, neb jistě to sjití sněmovní planét[130]planét: Planéth na znamení Skopce, jichž samých měsíce března ve 22[131]22: xxij dnech deset se zběhlo, a jestliže i jiné k nim přičteme, tehdy neplně ve třech měsících 14[132]14: xiiij jich najdeme, nápodobně jako oněch 16[133]16: xvj na znamení Ryb léta[134]léta: Létha začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[135]etc.: začátek komentované pasáže1524.konec komentované pasáže[136]1524.: XXIIII, velikou moc míti budú a ji měsíce srpna a září ukazovati začnou a na díle místem měsíce dubna a máje. Dále toho vykládati nechci. Divím se pak, že žádný o tolik spojeni zminky neučinil[137]neučinil: nevčinil.

Ta spojení všecka šetřiv a jiný některá toliko z nich začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže[138]že by: žeby kométu učiniti měla, na tom jsme se srovnali. A já v svém exempláři, jehož jsem vuobec nevydal, mezi jinou řeči takto o tom spojení jsem napsal: „Certum est etiam, tot luminum conjunctionescizojazyčný text[139]conjunctiones: coniunctiones in signo calido etcizojazyčný text[140]et: & igneo, attracturas e terra in aerem plurimos pestilentes halitus, ipsum inficientes, unde plurimae aegritudines, velutcizojazyčný text[141]velut: uelut e largissimo, quodam fonte scaturient etcizojazyčný text[142]et: & promanabunt. Non parvamcizojazyčný text[143]parvam: paruam etiam praebet mihi suspitionem, multiplicem illum stellarum conventumcizojazyčný text[144]conventum: conuentum etcizojazyčný text[145]et: & quasi conglobationem quandam, progeneraturam novumcizojazyčný text[146]novum: nouum quoddam sidus, aut cometam, quod martialem sit habiturum naturam.cizojazyčný text“ Protož jestliže druhá kométa zvláště tohoto roku nám se ukáže, tať bude, o níž jsme z již dotčených spojení zmínku činili.

X
125že by: žeby
126léta: Létha
127leč by: lečby
128že by: žeby
129planét: Planéth
130planét: Planéth
13122: xxij
13214: xiiij
13316: xvj
134léta: Létha
135etc.:
1361524.: XXIIII
137neučinil: nevčinil
138že by: žeby
139conjunctiones: coniunctiones
140et: &
141velut: uelut
142et: &
143parvam: paruam
144conventum: conuentum
145et: &
146novum: nouum
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).