Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B1vB2rB2vB3rB3vB4rB4vC1rC1v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

vy[B3v]číslo strany rukopisuhledávati počal a patřiv na ní okolo třetí hodiny na noc na neděli uhlédal jsem, an stála velmi blízko u jedné dosti světle hvězdy, kteréž říkáme Praevindemiatrixcizojazyčný text[163]Praevindemiatrix: Praeuindemiatrix a jest na křídle pulnočním znamení Panny a stála málo výš k puolnoci a bliž k západu nežli kométa, takže[164]takže: tak že kométa téměř mimo samou k západu vocas svůj ztahovala, čemuž jedenkaždý[165]jedenkaždý: geden každý, kdož toliko bedlivě na ní patřil, místo dáti musí. Šetřiv jí tak vždy pomalu a prohlédv sobě položení a všecek spuosob oblohy nebeské téměř až k hodině vosmé na noc, vzav instrumentacizojazyčný text a vyměřiv podlé náležitosti a umění hvězdářského našel jsem její longitudinemcizojazyčný text na začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže[166]7.: VII stupni a začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže[167]14.: XIIII minútě znamení Váhy, latitudinemcizojazyčný text pak gráduov 13[168]13: XIII. Diversitatemcizojazyčný text[169]Diversitatem: Diuerſitatem aspectuscizojazyčný text jsem zanechal, protože[170]protože: proto/ že jest byla toho času jedinýž sešla a meridiano circulocizojazyčný text, kdež velmi malá bývá aspectus diversitascizojazyčný text[171]diversitas: diuerſitas (o tom astronomuom dobře známo jest).

V neděli jsem jí pro nedostatek zdraví svého šetřiti nemohl.

V pondělí po třetí neděli postní, to jest devátý den měsíce března, okolo třetí hodiny šetřiv jí uhlédal jsem, an již podál od té hvězdy, při kteréž stála, odešla nahoru[172]nahoru: na ɦoru k puolnoci a stála nedaleko od jedné hvězdy velmi světlé jménem Arcturuscizojazyčný text, neb Bootescizojazyčný text. A ještě bližejí stála od tří hvězdiček malých tříhranatě položených, kteréžto jsou právě jemu Booticizojazyčný text na levé noze na lejtkách. Byla pak toho času na pátém stupni znamení Váhy a právě in tropico Cancricizojazyčný text a tak latitudocizojazyčný text její ab eclipticacizojazyčný text 25[173]25: XXV gráduov.

V outerý téměř 12[174]12: xij grádův výš od předešlého dne k půlnoci postoupila a tak latitudocizojazyčný text její 37[175]37: XXXVII gráduov a longitudocizojazyčný text na třetím stupni znamení Váhy.

V středu stála in circulo magno transeunte per puncta aequinoctialiacizojazyčný text pod samým levým loktem Bootiscizojazyčný text, takže[176]takže: tak že i tu hvězdičku na levém loktě přikryla a ji zastínila jdouc přes najvyšší puňkt vertikalní naší České země mající poli elevationemcizojazyčný text[177]elevationem: eleuationem 50[178]50: L gráduov. Byla pak longitudocizojazyčný text její na prvním stupni znamení Váhy, latitudocizojazyčný text gráduov 53[179]53: LIII. Vocas vždy pouštěla mezi stranu západní a polední a k znamení Panny.

X
163Praevindemiatrix: Praeuindemiatrix
164takže: tak že
165jedenkaždý: geden každý
1667.: VII
16714.: XIIII
16813: XIII
169Diversitatem: Diuerſitatem
170protože: proto/ že
171diversitas: diuerſitas
172nahoru: na ɦoru
17325: XXV
17412: xij
17537: XXXVII
176takže: tak že
177elevationem: eleuationem
17850: L
17953: LIII
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).