Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B2vB3rB3vB4rB4vC1rC1vC2rC2v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

ob[B4v]číslo strany rukopisuracovala jej právě k západu a zachovávala ten zpuosob, že od Slunce k straně odporné svuoj vocas pouštěla, což najprvé od Apiana při oné kométě léta[201]léta: Létha začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[202]etc.: začátek komentované pasáže1532.konec komentované pasáže[203]1532.: xxxij a potom od Gemma Frisia shledáno a oznámeno jest, a já totéž[204]totéž: to též při této kométě jsem shledal, že vždycky k straně odporné vocas svuoj vztahovala.

Jiné dva běhy[205]běhy: ɓ’ehy vlastní měla, z nichžto jeden byl zpáteční od východu na západ, nebo jsouc najprvé, jakž nahoře povědíno, na sedmém stupni znamení Váhy, odtud podlé přirozeného pořádku počtu a znamení majíc[206]majíc: magijtz jíti na 8., 9., 10. začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[207]etc.: stupeň a potom na znamení Štíra, Střelce začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[208]etc.: i šla od sedmého stupně znamení Váhy na 6., 5., 4., 3., 2., 1. stupeň a potom na znamení Pánny, Lva, Raka, Bližencuov, Býka, až i Skopce, na němž zhasla, jakož povědíno jest. Z těch pak všech znamení najdéle trvala na znamení Váhy a Panny, avšak[209]avšak: a wſſak tím během přes tři grády za den jest nepřeběhla. Druhý běh měla od poledne na puolnoci, jakž povědíno jest, jimž velmi rychle nahoru[210]nahoru: na horu se nesla a najspěšnějí, když k vrchu hlav naších dochazeti měla a 16[211]16: xvj gráduov za den vyběhla. A jakž velmi rychle ten její běh nahoru[212]nahoru: na horu rostl a množil se, tak také zas zcházejíc od vrchu vždy k straně puolnoční umenšoval se, až i najposléze dva grády toliko za den přešla.

Spuosob pak vlastních těchto dvou hnutí jejich tento zachovala, jakž jedenkaždý z toho což povědíno jest vzíti muože, že ne jednostajně obým jest se pohybovala, ale jednim pospěšnějí, druhým lénivějí. Tak najprvé in longitudinemcizojazyčný text znenáhla, in latitudinemcizojazyčný text spěšnějí až k vrchu hlav krajiny naší se nesla, odtud zas in latitudinemcizojazyčný text znenáhlejí a in longitudinemcizojazyčný text spěšnějí doluov k půlnoci scházela, až i pominula.

Naposledy musím tuto dvojích lidí dotknouti, kteříž per extremacizojazyčný text chodili smysly své dávajíce o této kométě.

Jedni byli, kteříž tomu místa dáti nechtěli, by tato kométa kométou byla, pravíce ji Jupiterem neb jinou hvězdou býti. Těm a takovým není hodno odpovídati, quia in manifestis, etcizojazyčný text[213]et: & illis, quae non videricizojazyčný text[214]videri: uideri solum, sed etcizojazyčný text[215]et: & palpari possunt hallucinanturcizojazyčný text a musejí býti velmi hrubého nevy[C1r]číslo strany rukopisupulerovaného

X
201léta: Létha
202etc.:
2031532.: xxxij
204totéž: to též
205běhy: ɓ’ehy
206majíc: magijtz
207etc.:
208etc.:
209avšak: a wſſak
210nahoru: na horu
21116: xvj
212nahoru: na horu
213et: &
214videri: uideri
215et: &
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).