Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A3vA4rA4vB1rB1vB2rB2vB3rB3v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[B1v]číslo strany rukopisu

Aristoteles[105]Aristoteles: ARyſtoteles toliko na dvě kométy rozdělil: Jiné jmenuje Crinitascizojazyčný text a jiné Barbatascizojazyčný text. Crinitascizojazyčný text ty býti praví, když plamen jednostajně vuokol ní se pouští. Barbatascizojazyčný text, když plamen toliko na jednu stranu se táhne. A pod tím dvojím rozdílem všecky jiné zavříti se mohou, jakýmžkoli[106]jakýmžkoli: yakýmž koli zpuosobem vídány bývají.

Plinius několik jejich form[107]form: fform vyčítá pravě, že některé bývají spuosobem šípu, jiné meče, jiné co talíře, kádě, konské hřívy, pochodně, jiné rohaté, vocasaté a rozličným jiným zpuosobem vokazují se a vokazovati se mohou, o čemž začátek komentované pasážemohl bychkonec komentované pasáže[108]mohl bych: mohlɓych tuto více psáti, ale abych neprodloužil, zanechati musím.

Kapitola začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže[109]4.: IIII. O jménu této kométy, přirození a příčinách, z začátek komentované pasážekterych bykonec komentované pasáže[110]kterych by: kterychby pošla.

Tato[111]Tato: TAto kométa nynější, kterouž jsme viděli, nebyla velmi přílíš veliká a na pohledění sotva byla jako jiná z hvězd větších, kteréž slovou primae magnitudiniscizojazyčný text, než vocas dosti dlouhý měla, kterýž k jedné toliko straně pouštěla, huštší najprv, potom vždy ředší, tenčejší a špičatější spuosobem šípu. A protož podlé smyslu Aristotelesa ji připisuji ad eam speciemcizojazyčný text, kteréž jmenuje Barbatascizojazyčný text neb Caudatascizojazyčný text. Podlé astrologuv pak, kteříž také obzvláštním jménem všecky kométy jmenují, slouti můž Nigracizojazyčný text a jest přirození Saturnova, v jehožto vyzdvižení na znamení Váhy se zapálila a byla barvy bledé, pošmúrné a smutné, vocas nejednostajné byl barvy a formy[112]formy: fformy, ale najprvé hustější a žlutější, potom vždy dále ředšejší a k kon[B2r]číslo strany rukopisuci

X
105Aristoteles: ARyſtoteles
106jakýmžkoli: yakýmž koli
107form: fform
108mohl bych: mohlɓych
1094.: IIII.
110kterych by: kterychby
111Tato: TAto
112formy: fformy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).