Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<A4vB1rB1vB2rB2vB3rB3vB4rB4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

dlouho trvající byly jistým znamením a příčinou zplození kométy.

Naposledy ještě i tohoto dotknouti musím: Ačkoli někteří v svých pranostikách na tento rok o kométě položili, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže tohoto roku vyjíti měla, však to nemá rozumíno býti o této, kterouž jsme nyní viděli, ale o jiné, kteráž ještě tohoto léta býti muože, nebo příčiny ty, z kterýchž jsou oni kométu býti soudili, jsú teprv po vyjítí této kométy nynější přišly, protož, aby o této kométě mínili, toho žádný vylíčiti nebude moci, začátek komentované pasáželeč bykonec komentované pasáže kdo tak nesmyslný býti chtěl, aby causam posterioremcizojazyčný text kladl suo effectucizojazyčný text. Že jsou pak o kométě v svých pranostikách položili, v tom já se s nimi také srovnávám, začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže ta spojení všech planét krom samého Jupitera na znamení Skopce při nastání nového měsíce dubna kométu přirození Mársova zploditi měla, neb jistě to sjití sněmovní planét na znamení Skopce, jichž samých měsíce března ve 22 dnech deset se zběhlo, a jestliže i jiné k nim přičteme, tehdy neplně ve třech měsících 14 jich najdeme, nápodobně jako oněch 16 na znamení Ryb léta začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže začátek komentované pasáže1524.konec komentované pasáže, velikou moc míti budú a ji měsíce srpna a září ukazovati začnou a na díle místem měsíce dubna a máje. Dále toho vykládati nechci. Divím se pak, že žádný o tolik spojeni zminky neučinil.

Ta spojení všecka šetřiv a jiný některá toliko z nich začátek komentované pasážeže bykonec komentované pasáže kométu učiniti měla, na tom jsme se srovnali. A já v svém exempláři, jehož jsem vuobec nevydal, mezi jinou řeči takto o tom spojení jsem napsal: „Certum est etiam, tot luminum conjunctionescizojazyčný text in signo calido etcizojazyčný text igneo, attracturas e terra in aerem plurimos pestilentes halitus, ipsum inficientes, unde plurimae aegritudines, velutcizojazyčný text e largissimo, quodam fonte scaturient etcizojazyčný text promanabunt. Non parvamcizojazyčný text etiam praebet mihi suspitionem, multiplicem illum stellarum conventumcizojazyčný text etcizojazyčný text quasi conglobationem quandam, progeneraturam novumcizojazyčný text quoddam sidus, aut cometam, quod martialem sit habiturum naturam.cizojazyčný text“ Protož jestliže druhá kométa zvláště tohoto roku nám se ukáže, tať bude, o níž jsme z již dotčených spojení zmínku činili.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).