Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1556. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 E 10, f. A1r–D2r. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<C1vC2rC2vC3rC3vC4rC4vD1rD1v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

bu[C3v]číslo strany rukopisudou, jichž suchost přílišná příčinou bude, jako kašle, zimnice třetího i čtvrtého dne a jiné ex cholera etcizojazyčný text[278]et: & melancholia adustacizojazyčný text, též také bolení hlavy a pominutí smyslem. A začátek komentované pasážena tokonec komentované pasáže[279]na to: nato lékařuom bude potřebí pozor míti, aby věděli a pamatovali generales causas morborum in corporibus humaniscizojazyčný text.

Kapitola začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže[280]6.: VI. Na které krajiny a osoby již dotčení učinkové vztahovati se budou.

Ačkoli vyznamenání této kométy téměř všudy rozšíří se a málokteré[281]málokteré: málo které místo bude, začátek komentované pasážejehož bykonec komentované pasáže[282]jehož by: gehožby se učinkové aspoň někteří toliko nedotkli, nebo jakž svrchu oznámeno jest, téměř šest znamení nebeských přeběhla, však poněvádž z těch znamení najdéle na dvou, totiž na znamení Váhy a Panny trvala a vocas svuoj nesouc se přes hlavy naše k puolnoci vždycky k znamení Panny mezi západ a poledne vztahovala, protož také vší Germaní a všechněm krajinám puolnočním, potom také i těm, kteréž leží mezi západem a polednem a poddány jsou znamením kométským, z svých učinkuov udělovati bude, jichž počátek mezi polední a západní stranou se začne a se k puolnočním krajinám potáhne a jim veliké zlé přinese. Tyto jsou pak krajiny, na něž se již dotčení učinkové vztahovati budou: rakouská, kteráž veliké nebezpečenství a ouzkosti míti bude, alsacká, Videň, Štrospurk, Augšpurk, Landchut[283]Landchut: Landczhut, Fraňkfurt[284]Fraňkfurt: Fraňkffurt při Ménu, země řecká, slézská, sedmihradská, charvátská, uherská, města při Rejnu, Basilea, Paříž, Lugdun, Hejdlberk, potom také vlaská, turecká, česká, moravská, franská, škotská a pruská, englická, polská a jiné, kteréž již dotčeným znamením poddány jsou, z nichž toliko některé přední jsem položil, nebo všecky vyčítati začátek komentované pasážebylo bykonec komentované pasáže[285]bylo by: ɓyloby přílíš dlouho.

X
278et: &
279na to: nato
2806.: VI.
281málokteré: málo které
282jehož by: gehožby
283Landchut: Landczhut
284Fraňkfurt: Fraňkffurt
285bylo by: ɓyloby
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).