[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<463464465466467468469470471>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[467]číslo strany rukopisuokolo světa okrúhlost prostraným slovem rozuměti dal jest. Také svatý Prosper v třetích knihách o vznešeném k bohu životě tak o ňem svědčí a řka: Svatý biskup Augustin u vysokém rozumě prošlý, v řěči slyšěti libý, v svaté cierkve dělání pracovitý, v hádaní svatého písma ostrý, ve všěch svých obyčějích nravitý[1460]podtrženo, Hankova excerpce, u přěhádaní kacieřóv opatrný, u vykládaní svaté viery jistý. Ale ež obecně tohoto světa lidie těchto věcí žádají, točíš bohatstvie, cti a rozkoši, to je vše svatý Augustin potupil. Najprvé bohatstvie, jakžto sám v knihách Samomluvenie[1461]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. žalmomluwenie“ píše. Tu jeho Rozum tieže a řka: A zdali ižádného bohatstvie nežádáš? K tomu svatý Augustin odpovědě: Netolik mně nežádaju, ale juž je tomu čtrnádste[ajg]čtrnádste] cztnadzte let, jakž na to nic netbaju[1462]podtrženo, Hankova excerpce a o sboží nic viece mimo veždajší potřěbu nemyšli. Potom jeho Rozum tieže a řka: Stojíš li po svěckéj cti? K tomu svatý Augustin odpověda: Znaju[1463]podtrženo, Hankova excerpce sě v tom, ež nedávno těchto dní od svěcké cti sem pustil a juž svěcké chvály nehledaju[1464]podtrženo, Hankova excerpce. Potom jeho třetie Rozum tieže a řka: Co dieš k tomu: Krásná hospodyni, stydlivá, nravitá[1465]podtrženo, Hankova excerpce, bohatá, šlechetná, máš li k tomu libost? Odpověda svatý Augustin a řka: Okrašuj ji, jakž chceš, ohraď ju[1466]podtrženo, Hankova excerpce vším dobrým, jakž móžeš, přěd ničímž vší myslí neběhaju[1467]podtrženo, Hankova excerpce jako od toho. Jedny knihy také svatý Augustin o svatéj trojici učinil, v nichžto jest viece andělsky než člověčsky o světiej trojici psal i mluvil.

Proňežto sě o tom píše, ež když tělo svatého Augustina pochovati chtěli, jeho svaté

X
ajgčtrnádste] cztnadzte
1460podtrženo, Hankova excerpce
1461podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. žalmomluwenie“
1462podtrženo, Hankova excerpce
1463podtrženo, Hankova excerpce
1464podtrženo, Hankova excerpce
1465podtrženo, Hankova excerpce
1466podtrženo, Hankova excerpce
1467podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).