[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<462463464465466467468469470>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[466]číslo strany rukopisuupadl a své skončenie skirzě ducha svatého poznal. Jal sě hospodinu snažně slúžiti, a proto, aby mu nikte nepřěkážal, desět dní přěd svým skončením přěd sě nikoho pustiti nedal. Avšakž jeden nemocný přideň všed, jeho poprosil, aby naň svatý Augustin ruku vložě uzdravil. K ňemužto svatý Augustin vecě: I co to, synáčku, mluvíš, mníš, bych to moha učiniti, i neučinil! K ňemužto nemocný vecě: Otče svatý, u vidění mi jest kázáno, abych k tobě přišel a skrzě tvé na mě ruky vloženie zdravie přijal. Uzřěv svatý Augustin jeho viery náboženstvie, zaň sě bohu pomodlil a inhed od té nemoci uzdraven. A když tak v svéj mdlobě svatý Augustin ležě, k smrti sě blížieše, posledniej paměti řěč svéj bratří ostavil a řka: Kakéhož buď zaslúženie k bohu člověk, neslušie ižádnému bez svaté zpovědě a bez těla božieho přijětie umřieti. V tu hodinu ležě přěd bratří, ano okolo ňeho bohu sě modlé, poručiv sě bohu, skončal a po sobě bez čísla svaté cierkvi svého písma utěšeného rozuma ostavil, jakžto jemu rozliční světí svědečstvie dávají a zvlášče svatý Remigius a svatý Jeronymus. Tak praví svatý Jeronymus: Svatý Augustin světlost přěstvúcie[1457]podtrženo, Hankova excerpce, obráncě spravedlnosti, ohrada svaté viery, všěckny mistry svaté cierkve u příkladě všěch šlechetností v zsporosti[1458]podtrženo, Hankova excerpce učenie, v rozumu i v umění slavně přěvýšil jest. Opět svatý Jeroným o ňem praví: Svatý biskup Augustinus létajě smysla svého rozumem nade všěch hor vrchy jakžto orel, velikú širost[1459]podtrženo, Hankova excerpce nebeskú, všěch zemí prostranstvie i všěch vod

X
1457podtrženo, Hankova excerpce
1458podtrženo, Hankova excerpce
1459podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).