[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<461462463464465466467468469>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[465]číslo strany rukopisubydlil. A potom v iponenském biskupství, kakož kolivěk nerad, biskupem učiňen. Proňežto často sám o sobě řiekal: V ničemž tak velmi hospodina, na sě sě hněvajíce, nečiju, jako v tom, ež mě neduostojného u vyší úřad svaté cierkve povýšil jest. Tak byl také veliké pokory svatý Augustin i tak svatého svědomie, jakž netoliko velikých, ale i najmenších hřiechóv až i toho, ješto z dětinstva, z dětmi na vardu[1456]podtrženo, Hankova excerpce hrajě, školu zameškával, sě zpoviedal. A toho také, ež někdy s stola chleba ukradna, dětem dal, a ješto básní rád poslúchal, až i z toho, ež, jsa šestnádste[aje]šestnádste] ſeſtnadzte let vstář, s jednoho dřěva hrušky krada jědl.

A když Augustin ducha svatého osviecením rozličné knihy skládajě, mnoho pracováše, tehda za jeho časóv, po božiem narození po čtyřech stech a čtyřidcěti letech, jedni lidie, jížto Vandali sluli, mocně do těch vlastí přětáhše, sežhli a zbořili, až i to město, v ňemžto svatý Augustin biskupem byl, mocně oblehše, zkazili i zrušili, nikomu neodpúštiece, ani ženám, ani dětem, ani starým, ani mladým, všěcky tepúce. V nichžto zámutciech vlášče svatý Augustin vida, ano někteří zbiti, někteří zahnáni, kostelové opuščeni, za obyčěj plakáše. A v tom pláči pozvav k sobě své duchovné bratřie, k nim promluvil a řka: Aj toť, bratřie má milá, prosil sem na hospodinu, aby anebo nám z těchto nebezpečenství pomohl, anebo nám pokorným srdcem trpěti dal, anebo mě s tohoto světa vzal, abych tolik zlého svýma očima neviděl.

Na niejžto prosbě hospodin jej uslyšal, třetí měsiec po toho města obležení[ajf]obležení] oblezenym v nemoc

X
aješestnádste] ſeſtnadzte
ajfobležení] oblezenym
1456podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).