[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<460461462463464465466467468>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[464]číslo strany rukopisutesknosti lenost veliká od toho jej tiehnieše, da jemu buoh jednú to na mysl, aby šel k jednomu svatému otci, jemužto Simplicianus jmě bylo, chtě od ňeho naučenie přijieti, kterú by cěstú bohu slúžil, na niejžto cěstě rozliční rozličně bohu slúžiec chodie. Jemužto svatý Simplician počě raditi a řka: Znamenaj, Augustine, ano malá robátka, mladé děti v kostele bohu slúžie. A zda ty téhož nemóžeš učiniti, ješto děti mohú? Co sě pozdíš? Co sě v svéj lenivéj mysli pozdíš? Virz sě mocně u buoh, tenť inhed pomóže, ten tě spasí. Tu řěč svatý Augustin uslyšav, do kostela šel a tu jemu jako stydlivému tajně knihy, v nichžto viera křesťanská napsána bieše, dal. Tehda svatý Augustin vysoko vstúpiv, počě svatú vieru volati a řka: Věři u buoha otcě všemohúcieho i v Jezukrista, syna jeho jediného, jenž sě narodil z svaté Mařie děvicě. Potom v těch dnech přišed z té vlasti Afriky jeden přietel svatého Augustina, jemužto jmě bylo Poncianus, i počě rozprávěti o velikých diviech, ješto je činil veliký Antonius v Ejiptě za ciesařě Konstantina. Jížto řěč svatý Augustin uslyšav, veliké skrúšenie v své srdce přijem, jako s uotrapenú myslí na svého tovařišě, jemužto Alipius řekli, s náhlým pokřikem sě obořil a řka: I co trpímy, vidíš, co slyšímy, proč sě lenivě pozdímy[1455]Juhnovou rukou nadepsáno „zpozdujeme“! Aj, vidíš li, navstávají neučení, sprostní a nebes sě chápají, a my s svým mistrovstvem do pekla budem svrženi. To řek svatý Augustin, jakžto sám o sobě píše, všed do jednoho sadu, pod jedniem sě dřěvem padna svinul i počě proti svému lenivému[ajf]lenivému] lenywe […]text doplněný editorem[1456]in margine je Juhnovou rukou zapsáno svému lenivému úmyslu a k bohu obrácení sám k sobě žalostivě mluviti

X
ajflenivému] lenywe
1455Juhnovou rukou nadepsáno „zpozdujeme“
1456in margine je Juhnovou rukou zapsáno svému lenivému úmyslu a k bohu obrácení sám k sobě žalostivě mluviti
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).