[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<459460461462463464465466467>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

uče[463]číslo strany rukopisunníkóv sebral. Toho času z Mediolána toho města posel poslán k římskému starostě, jemužto Symacus řekli, prosiec, aby jim mistra leckterého poslal, jenžto by v umění pořádné řěči žákovstvo učil. Tehda svatý Augustin římským starostú do Mediolána poslán. A tehda bieše tu svatý Ambrosius biskupem. Jamžto[1449]podtrženo Hankou, in margine různočtení „knemuzto“ přišed svatý Augustin, jeho kázanie rád poslúchal. Tehda matka svatého Augustina po ňem dlúho túživši, do Mediolána k ňemu přišla a tu jeho jakžto na vázě, ani naprosto křesťanem, ani o všem juž blúdiec, nalezla.

A když jednú svatý Ambrož proti těm bludóm dlúho kázal a rozličného písma rozumem toho dolíčil[1450]podtrženo, Hankova excerpce, ež ta viera Manicea kacieřě bludná jest, to svatý Augustin znamenav, počě v svém sirdci tu zlú vieru tupiti a pravé viery snažně hlédati, s pravým srdcem jie žádajě, kako jemu potom ta svatá žádost v srdci jest padla. O tom sám svatý Augustin v Knihách zpovědních píše a řka: Když sem tě najprvé, milý hospodine, poznal, obrazil si prvá má nemocná vezřěnie, divným svým osviecením ve mně přěvysocě světlými poprslky posvěcijě, a inhed sem sě potřásl v tvém svatém milování. Tu hruozu majě v sobě, nalezl sem u vlasti mého stavu veliké nevrovnosti[1451]podtrženo, Hankova excerpce. A v tu dobu jakžto bych zaslyšal hlas volajíci ke mně od tebe z nebes řkúc: Krmě sem všěch veličkých[1452]podtrženo Hankou, in margine různočtení „wlizſkych,welikych“ lidí vzrósti, Augustine, a jiesti mě budeš, ani ty mě obrátíš v sě jako pokrm tělestvie tvého, ale ty sě obrátíš u mě. Potom, jakož svatý Augustin sám o sobě píše, když sě jemu velmi křesťanské viery cěsta líbieše, ale v kaciejsi[1453]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. w kterakeys, kakey“

X
1449podtrženo Hankou, in margine různočtení „knemuzto“
1450podtrženo, Hankova excerpce
1451podtrženo, Hankova excerpce
1452podtrženo Hankou, in margine různočtení „wlizſkych,welikych“
1453podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. w kterakeys, kakey“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).