[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<463464465466467468469470471>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

okolo světa okrúhlost prostraným slovem rozuměti dal jest. Také svatý Prosper v třetích knihách o vznešeném k bohu životě tak o ňem svědčí a řka: Svatý biskup Augustin u vysokém rozumě prošlý, v řěči slyšěti libý, v svaté cierkve dělání pracovitý, v hádaní svatého písma ostrý, ve všěch svých obyčějích nravitý, u přěhádaní kacieřóv opatrný, u vykládaní svaté viery jistý. Ale ež obecně tohoto světa lidie těchto věcí žádají, točíš bohatstvie, cti a rozkoši, to je vše svatý Augustin potupil. Najprvé bohatstvie, jakžto sám v knihách Samomluvenie píše. Tu jeho Rozum tieže a řka: A zdali ižádného bohatstvie nežádáš? K tomu svatý Augustin odpovědě: Netolik mně nežádaju, ale juž je tomu čtrnádste let, jakž na to nic netbaju a o sboží nic viece mimo veždajší potřěbu nemyšli. Potom jeho Rozum tieže a řka: Stojíš li po svěckéj cti? K tomu svatý Augustin odpověda: Znaju sě v tom, ež nedávno těchto dní od svěcké cti sem pustil a juž svěcké chvály nehledaju. Potom jeho třetie Rozum tieže a řka: Co dieš k tomu: Krásná hospodyni, stydlivá, nravitá, bohatá, šlechetná, máš li k tomu libost? Odpověda svatý Augustin a řka: Okrašuj ji, jakž chceš, ohraď ju vším dobrým, jakž móžeš, přěd ničímž vší myslí neběhaju jako od toho. Jedny knihy také svatý Augustin o svatéj trojici učinil, v nichžto jest viece andělsky než člověčsky o světiej trojici psal i mluvil.

Proňežto sě o tom píše, ež když tělo svatého Augustina pochovati chtěli, jeho svaté

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).