[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<458459460461462463464465466>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[462]číslo strany rukopisuv nadúcie[1441]podtrženo, Hankova excerpce pýchy srdce člověčie nese než v lidské polepšenie, proto svatý Augustin v svéj mladosti pro své veliké uměnie u veliké hýřenie[1442]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. kaczierzstwie“ upadl byl a v tom devět let hýřil[1443]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. zhrzel, hrzeſſil“. Těch časóv matka jeho velmi bohobojná veždy plačíc hospodina prosieše, aby jeho buoh k svaté cěrekve vieřě obrátil.

Tehda jednú, jakžto píše sám svatý Augustin v Knihách zpovědních, vidieše sě matcě jeho, by stála na jednom pravidle[1444]podtrženo, Hankova excerpce velmi žalostiec. V tu dobu přistúpiv k niej jeden nádobný mladec, otáza jie, proč by sě tak mútila. K ňemužto když ona vecě: Ztracenie mého Augustina pláči. K tomu jiej ten mladec vecě: Buď bezpečna, paní milá, neb kdeštos ty, tu on bude. A jakžto ten mladec vecě, tak ona vezřěvši, uzřě syna svého Augustina podlé sebe na témž pravidle[1445]podtrženo, Hankova excerpce stojiece. A když to viděnie nazajtřie synu svému matka počě praviti, k tomu jiej syn Augustin vecě: Hýříš[1446]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. vzrziſs, hrzeſſiš“, matko, ne takť je řečeno, ale kde sem já, tu ty máš býti. K tomu ona: Ne, synu, ale kde sem já, tu ty máš býti, točíš tu, kde sem já u pravéj vieřě, tu ty, odstúpě od svých bludóv, se mnú býti máš u pravéj vieřě.

Toho času bieše jeden biskup svatý v těch vlastech, jehožto matka svatého Augustina s velikým snaženstvím prosieše, aby za jejie syna Augustina obrácenie poprosil. K niejžto ten otec svatý jako prorocky odpovědě a řka: Nerozpakuj[1447]podtrženo, Hankova excerpce sě, buď bezpečna, neb tak to móž býti a ty tak mnozě[1448]podtrženo, Hankova excerpce k bohu proň pláčeš, by kdy tvój syn mohl zahynúti! Zatiem svatý Augustin, nedav věděti mateři, z svého města Kartágo do Říma šel a tu k sobě množstvie uče[463]číslo strany rukopisunníkóv

X
1441podtrženo, Hankova excerpce
1442podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. kaczierzstwie“
1443podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. zhrzel, hrzeſſil“
1444podtrženo, Hankova excerpce
1445podtrženo, Hankova excerpce
1446podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. vzrziſs, hrzeſſiš“
1447podtrženo, Hankova excerpce
1448podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).