[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<462463464465466467468469470>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

upadl a své skončenie skirzě ducha svatého poznal. Jal sě hospodinu snažně slúžiti, a proto, aby mu nikte nepřěkážal, desět dní přěd svým skončením přěd sě nikoho pustiti nedal. Avšakž jeden nemocný přideň všed, jeho poprosil, aby naň svatý Augustin ruku vložě uzdravil. K ňemužto svatý Augustin vecě: I co to, synáčku, mluvíš, mníš, bych to moha učiniti, i neučinil! K ňemužto nemocný vecě: Otče svatý, u vidění mi jest kázáno, abych k tobě přišel a skrzě tvé na mě ruky vloženie zdravie přijal. Uzřěv svatý Augustin jeho viery náboženstvie, zaň sě bohu pomodlil a inhed od té nemoci uzdraven. A když tak v svéj mdlobě svatý Augustin ležě, k smrti sě blížieše, posledniej paměti řěč svéj bratří ostavil a řka: Kakéhož buď zaslúženie k bohu člověk, neslušie ižádnému bez svaté zpovědě a bez těla božieho přijětie umřieti. V tu hodinu ležě přěd bratří, ano okolo ňeho bohu sě modlé, poručiv sě bohu, skončal a po sobě bez čísla svaté cierkvi svého písma utěšeného rozuma ostavil, jakžto jemu rozliční světí svědečstvie dávají a zvlášče svatý Remigius a svatý Jeronymus. Tak praví svatý Jeronymus: Svatý Augustin světlost přěstvúcie, obráncě spravedlnosti, ohrada svaté viery, všěckny mistry svaté cierkve u příkladě všěch šlechetností v zsporosti učenie, v rozumu i v umění slavně přěvýšil jest. Opět svatý Jeroným o ňem praví: Svatý biskup Augustinus létajě smysla svého rozumem nade všěch hor vrchy jakžto orel, velikú širost nebeskú, všěch zemí prostranstvie i všěch vod

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).