[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<256257258259260261262263264>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[260]číslo strany rukopisuapoštol zvolen. Tak svatý Matěj evanjelista byl bohatec lakomý, potom duchem svatým osviecen, všeho[721]původně zapsáno „wſſe“, „-ho“ nadepsáno jinou, soudobou rukou nechav, Jezukristu sě přikázal. Tak David prorok někdy pyšný vražedlník i jiných velikých hřiechóv plný skrzě duch svatý k buohu sě obrátil a příklad svého pokánie všemu světu ostavil: Smiluj sě nade mnú, hospodine. Svatý Jan evanjelista dobřě píše, jež duch svatý divně nevidomým činem světu sě ukazuje. Toho také svatý Bernhart potvrzije, mluvě k duchu svatému a řka: Ó, přědivná svatosti, ó, přěutěšený hosti mé siré dušě, odkads mi přišel, kterým si činem u mé srdce vstúpil? Na tom všěmi smysly hýři[722]podtrženo, Hankova excerpce, neb sem tebe tu neviděl, neslyšal, nepokusil, nepočil, nedotekl, jediným[afo]jediným] gyedynym činem jsem tě přěsladcě při sobě učil, když mým srdcem mocně pohnul a mně všě zlé skutky brzcě ostudil, méj duši rozkošné po sobě[afp]sobě] ſobi[723]oprava naznačena Hankou túženie ostavil, v němžto sě tělestvie mé dřieve těšieše, v tom sobě již srdce mé mrzkost činieše. Tu jsem tvú přěvysokú moc poznal, kak svú milost ke všěm hřiešným milostivě neseš, ot sebe daleko hřiechem vzdálené brzcě k sobě navraciješ.

Druhým činem duch svatý vědomě světu sě ukazuje. Najprvé v holubí tváři, jakžto píše svatý Lukáš evanjelista, na křstu Jezukristovu. Druhé pod podobenstvím[afq]podobenstvím] pobenſtwym světlého oblaka na hořě Tábor, tu kdežto sě v uoslavnéj tváři třem apoštolóm ukázal, jakžto píše svatý Matěj evanjelista. Třetie sě ukázal v dešení, když dechl

X
afojediným] gyedynym
afpsobě] ſobi
afqpodobenstvím] pobenſtwym
721původně zapsáno „wſſe“, „-ho“ nadepsáno jinou, soudobou rukou
722podtrženo, Hankova excerpce
723oprava naznačena Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).