[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<254255256257258259260261262>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ur[258]číslo strany rukopisubana přěd modlu vésti, aby obět vzdal. Ale on v tvář téj modle plinuv, buohu sě pomodlil a inhed ta modla spadši, dvamezidcietma pohanských kněží zabila[709]in margine jinou, soudobou rukou dopsáno „do ſmrty“. Zatiem kázal starosta svatého Urbana s tovařistvem železnými klikami dráti a potom hlavy jim stieti. A tak sě buohu dostali.

Tuto sě vypravuje o světiej trojici

Starých mudrcóv jest pověděnie, jež nic bludnějšieho nenie, než tu drzost v srdci jmieti, ktož chce vše rozomem jieti, jehožto ižádní rozomy obklúčiti[710]„u“ podtrženo Hankou, in margine zapsáno „i“ nemohú. O tom pravie všickni světí mistři, ež což jest o svatéj trojici psáno, to jest výše všeho světa rozomu, ani mohú o tom příklady přirození býti, ni sě to čím přirozeným móž dolíčiti ani smysly ohraditi, jediné[afh]jediné] giedyne věrú s pravým srdcem v duši schrániti. Nebť ta přěvysoká trojnost[711]podtrženo, Hankova excerpce:, kakli sě v sobě trojí, kakli sě v sobě sjednává[afi]sjednává] ſgiednawa, kterým li sě činem syn od otcě a duch od otcě a od syna pocházie, kakž kolivěk o tom mistři píší, však o tom nikda nekonají[712]podtrženo, Hankova excerpce, ale vždy divně buoží moci ostavují, to vždy u pravéj vieřě držiece, ež otec, syn, svatý duch jest vše jeden[afj]jeden] gyeden hospodin. Avšak dalekými činy pokrytým zjěvením rozličná podobenstvie buoh otec, syn tu ukázal, jež téj chvalnéj trojnosti duch svatý pocházie, jenž jakžto v svéj podstati[713]podtrženo Hankou, in margine různočtení „podſtatie“ božsky svú moc nese, tak[714]původně zapsáno „ta“, „k“ nadepsáno jino, soudobou rukou ji milosrdně a rozličně světu ukazuje. To kázanie rozličně sě množí podlé těch svatých jmen jeho, jimižto sě světu skazuje. Jakžto mluví

X
afhjediné] giedyne
afisjednává] ſgiednawa
afjjeden] gyeden
709in margine jinou, soudobou rukou dopsáno „do ſmrty“
710„u“ podtrženo Hankou, in margine zapsáno „i“
711podtrženo, Hankova excerpce:
712podtrženo, Hankova excerpce
713podtrženo Hankou, in margine různočtení „podſtatie“
714původně zapsáno „ta“, „k“ nadepsáno jino, soudobou rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).