[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<256257258259260261262263264>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

apoštol zvolen. Tak svatý Matěj evanjelista byl bohatec lakomý, potom duchem svatým osviecen, všeho nechav, Jezukristu sě přikázal. Tak David prorok někdy pyšný vražedlník i jiných velikých hřiechóv plný skrzě duch svatý k buohu sě obrátil a příklad svého pokánie všemu světu ostavil: Smiluj sě nade mnú, hospodine. Svatý Jan evanjelista dobřě píše, jež duch svatý divně nevidomým činem světu sě ukazuje. Toho také svatý Bernhart potvrzije, mluvě k duchu svatému a řka: Ó, přědivná svatosti, ó, přěutěšený hosti mé siré dušě, odkads mi přišel, kterým si činem u mé srdce vstúpil? Na tom všěmi smysly hýři, neb sem tebe tu neviděl, neslyšal, nepokusil, nepočil, nedotekl, jediným činem jsem tě přěsladcě při sobě učil, když mým srdcem mocně pohnul a mně všě zlé skutky brzcě ostudil, méj duši rozkošné po sobě túženie ostavil, v němžto sě tělestvie mé dřieve těšieše, v tom sobě již srdce mé mrzkost činieše. Tu jsem tvú přěvysokú moc poznal, kak svú milost ke všěm hřiešným milostivě neseš, ot sebe daleko hřiechem vzdálené brzcě k sobě navraciješ.

Druhým činem duch svatý vědomě světu sě ukazuje. Najprvé v holubí tváři, jakžto píše svatý Lukáš evanjelista, na křstu Jezukristovu. Druhé pod podobenstvím světlého oblaka na hořě Tábor, tu kdežto sě v uoslavnéj tváři třem apoštolóm ukázal, jakžto píše svatý Matěj evanjelista. Třetie sě ukázal v dešení, když dechl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).