[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<255256257258259260261262263>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[259]číslo strany rukopisusvatý Řehoř a řka: Duše svatý, ty jsi utěšitel, tys dar najvyšieho buoha, tys živá tekúcie studnicě, tys oheň horúcí[715]podtrženo, Hankova excerpce, ty milost, ty duchovnie pomazánie, tys dar svatých sedmi darností[716]podtrženo, Hankova excerpce, tys prst pravicě moci buožie, tys jisté slíbenie, otcě buoha na svět seslánie. A kakž sě sbožným dušiem rozličně duch svatý požíčie[717]podtrženo, Hankova excerpce, jakžto praví svatý Pavel, ež jedněm[afi]jedněm] giednyem duch svatý jest dán múdré řěči, některým dán umění, některým u vieřě, některým u vykládaní, některým rozomóv v jednom[afj]jednom] giednom témž duchu. A v tom dvój rozom běží; někdy sě duch svatý ukazuje[afk]ukazuje] vkazugie světu vědomě, někdy z nevidomie.

O nevidomém ukázaní: Duch svatý kde chce, tu vdechne, hlas jeho slyšíš, ale nevieš, otkad jde, kam liť miení. Protoť právě tak činí, jakžto o hromu mistr pravý pohanský píše, ež hrom železo v nožniciech spálí, a nožniciem nic neuškodí, peniezě u měšci sejže, a měšci nic neuvadí, rúcho na člověcě zkazí, a člověku nic neuvadí. Takež divná moc ducha svatéh[718]koncové o nadepsáno Hankou činí, z železného srdcě hněvníky[719]podtrženo, Hankova excerpce svým svatým ohněm s nepřátely smieří a jě spolu u milostném přiebytku ostaví, lakomé tohoto světa lidi svým svatým ohněm zle dobytého sbožie, střiebra, zlata[afl]zlata] zla[720]oprava naznačena Hankou zbaví a jě v utěšenéj chudobě ostaví, na mnohých pyšných rúcho svým svatým ohněm spálí a jě u velikéj světa pokořě skrotí. Tak byl svatý Pavel apoštol dřieve proti vieřě Jezukristově nemilostivý, potom duchem svatým s buohem smieřen jest,

X
afijedněm] giednyem
afjjednom] giednom
afkukazuje] vkazugie
aflzlata] zla
715podtrženo, Hankova excerpce
716podtrženo, Hankova excerpce
717podtrženo, Hankova excerpce
718koncové o nadepsáno Hankou
719podtrženo, Hankova excerpce
720oprava naznačena Hankou
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).