[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<258259260261262263264265266>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jezukristo[262]číslo strany rukopisuvu po všem světu zvučně provolali. Kdyžto buoh otec veš svět tvořieše, sě ty, duše svatý, nad vodami vznášieše, tu vše jednajě[afs]jednajě] giednague v tom času, ješto bylo na věky přědvěděno v tobě bez času. Tens počátek v svém vědění na vodách posvětil, nám na znamenie dávajě, ež skrzě[728]zapsáno jinou, soudobou rukou in margine svatý křest u vodě tvým svatým vdešením buohu sě dostanem. Ty, svatý duše, když chceš, kohož chceš, duši spoříš[729]podtrženo, Hankova excerpce i živíš. Ty rozpačná[730]podtrženo, Hankova excerpce srdcě rúčím činem plaččivě[aft]plaččivě] placzicztwie skrúšením kvielíš. Ó, nebeský mistře, ozři sě na ny, na hřiešné, nauč, rozkvěl a ot sebe nerozlučij! Nebs utěšitel přějasný, siréj duši host přěmilý, hřiešného člověka sladké odvlaženie. Ty spravedlných lidí odpočívanie i všěch žalostných nebeské utěšenie. Ó, duše svatý, tys ten, ještos své zvolenie, vítězstvie, svaté mučedlníky tak silně posílil i potvrdil, ež což jsú biti i dráni, sěčeni, vláčeni, pečeni, řězáni, vrtáni, rozličně trýzněni, však to jim tvým svatým vdešením vše lehko bylo trpěti. Tys ten, duše svatý, ješto[afu]ješto] gieſto všěch rytieřských činóv posiliješ, aby pro čest, pro pravdu i pro vieru své životy vážili. Tys ten duch svatý, jemužto chválu vzdává všě říšě nebeská i všeho světa stvoření, nebo všeho světa dobroty milost ot tvé horúcie milosti pocházie. Protož, milý duše svatý, my, hřiešní, tebe prosímy, aby ráčil temnost našich srdcí tvú svatú světlostí vyhnati a našě dušě u věčné utěšenie dovésti věky věkóm. Amen.

Život svaté Petromily, dóstojné dievky a mučedlnicě

X
afsjednajě] giednague
aftplaččivě] placzicztwie
afuješto] gieſto
728zapsáno jinou, soudobou rukou in margine
729podtrženo, Hankova excerpce
730podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).