[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<257258259260261262263264265>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[261]číslo strany rukopisuna apoštoly, když řek: Přijměte ducha svatého, jakožto píše svatý Jan evanjelista. Čtvrté u podobenství ohňovém. Páté v uohňových jazyciech. V těch tak divných svatého ducha ukázaních pod tak rozličnými tvářmi[724]podtrženo, Hankova excerpce, jakžto praví svatý otec papež Lev, kak sú kolivěk tváři[725]zde zapsáno „ſie“, neškrtnuto lidskýma očima obezřěny, však jest duch svatý v jestoství[726]podtrženo, Hankova excerpce všeho veleslavenstvie nevěděn, ale byl tu jestojsky svú slavnú milostí, dávajě sě světu znáti skrzě těch rozličných tváří podobenstvie. Nebo jakež holúbek jest pokorný pták[afp]pták] pak, takež duch svatý z hřiešných pokorné činí. Jakež oblak zemi svú vlahú odvlažije, takež duch svatý tvrdá srdcě k žíni[727]podtrženo Hankou, in margine různočtení „ke žni?“; v PasKlemB k žíni, in margine poznámka k činění svatých skutkuov připravuje. Jakež vdešenie brzo svój běh dokoná, takež duch svatý brzké nad hřiešnými smilovánie učiniv, v uohňovém podobenství a v jazyciech ohňových ukáza, skrzě to dávajě světu rozoměti, ež duch svatý srdcě lidská k náboženství zažiehá a svým svatým učením rozličné mudrcě svatému umění učí. Jakožto praví otec svatý Lev papež, mluvě k duchu svatému: Ó, žádúcí mistře, kak sě brzo naučí, ktož sě tvú svatú milostí učí. Netřěba mu času prodleného ani jiných mistróv tresktánie než tvé svaté milosti brzké vzdešenie jest všeho mistrovstva snadné naučenie. O tom také píše svatý Řehoř, jakžto svatá cierkev zpievá: Ó, svatý duše, ty si v svaté proroky vdechl, aby Jezukristovi tebú jim zjěvená tajenstvie světu zvěstovali. Ty si svaté apoštoly naučiv, potvrdil, aby vieru Jezukristo[262]číslo strany rukopisuvu

X
afppták] pak
724podtrženo, Hankova excerpce
725zde zapsáno „ſie“, neškrtnuto
726podtrženo, Hankova excerpce
727podtrženo Hankou, in margine různočtení „ke žni?“; v PasKlemB k žíni, in margine poznámka k činění
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).