[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<167168169170171172173174175>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[171]číslo strany rukopisuA potom poslední den do své modlitevné kaply vnesen, a tu vši buoží svatost přijem, buohu sě nábožně poručiv, skončal.

Ot zvěstovánie svaté královny, děvicě a matky buožie[492]in margine mladší rukou: Zvěstování Panny Marie, 25. Marti

Jakžto svaté písmo píše, že pro hřiech našie prvnie mateřě Evy a našeho otcě prvnieho Adama všeho světa národ lidský napadl bieše od buožie milosti tak velmi i tak daleko, jakž nelzě bieše nikomu spasenu býti. Ale ktož umřieše a byl v smrtedlném hřiešě, do pekla šel, pakli byl bez smrtedlného hřiecha, do temnosti starých otcuov u přědpeklé musil. To sě je tak dlúho dlilo až právě do syna božieho umučenie. Kak jest to byl čas dlúhý, o tom píše svatý Jeroným, ež svatý Epifanius, řěčský mudřec, nalezl v starých knihách i poslal do Cypra k svatému Janu Křizostomovi, tu takto psáno bieše: Tobě, mistře Kryzostome svatý, znamenitú věc píši, jež jsem nalezl v jedněch[rx]jedněch] giedniech starých knihách na vzchod slunce nalezených, počet let ot počátka světa až do nenějšieho času. Najprvé ot počátka stvořenie světa až do potopy dva tisícě a dvě stě a dvě a třidcěti let. Od potopy až do krále Davida proroka dva tisíci a sedmnádcte ke stu let. Ot krále Davida a múdrého Šalomúna času, jakž potom nalezl svatý Jeroným, do matky buožie zvěstovánie let tisíc a bez tří osmdesát. Těch všěch let počet od počátka světa až do svaté královny zvěstovánie pět tisíc a tři sta a bez tří třidcěti let. Od zvěstovánie až do božieho[ry]božieho] buzieho umučenie čtyři a čtyřidcěti let a dva měsiecě, jakžto píše svatý Augustin v jednom[rz]jednom] giednom kázaní o buožiem umučení.

V tom ve všem času lidskému národu ne[172]číslo strany rukopisubieše

X
rxjedněch] giedniech
rybožieho] buzieho
rzjednom] giednom
492in margine mladší rukou: Zvěstování Panny Marie, 25. Marti
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).