[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<163164165166167168169170171>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[167]číslo strany rukopisudní papežem, nábožně skončal a buohu duši vrátil. To sě dálo po buožiem narození šest set šesté léto za ciesařě, jemužto Fok řekli.

Potom po jeho[qv]jeho] gieho smrti veliký hlad v římskéj vlasti na lidi udeřil, proněžto sebravše sě chudí, přěd papežě, jenž po svatém Řehoři byl, přišedše, řekli: Otče svatý, ty jisté chudé, ješto jest[qw]jest] gieſt svatý Řehoř milostivě krmil pro buoh, těm nedaj ot hlada umřieti. Proti nimžto chudým papež hněvivě postavě, často otpoviedáše a řka: I co mě napomínáte! Dával li je vám Řehoř, hlédajě jěšitné chvály, toho já učiniti nechci. Tehda po tři noci zjěvil sě svatý Řehoř papežovi a jeho[qx]jeho] gieho z té nemilosti treskcě. A když sě papež pro to nic nepolepšil, čtvrté sě jemu zjěviv, velmi jemu porokovav[qy]porokovav] prokowaw[484]oprava naznačena Hankou, udeřil jeho tak velmi v hlavu[qz]hlavu] lawu[485]„h“ dopsáno jinou, mladší rukou, až u malých dnech s hroznú bolestí umřěl.

Život svatého Longina, mučenníka buožieho, tuto sě čte[486]in margine mladší rukou: Svatého Longina, 13. Marti

Svatý Longinus byl jest slovutný rytieř a jměl vládanie nad jinými rytieři. A když za těch časóv náš spasitel Jezus Kristus na kříži rozpat byl, tehda Longinus, jakžto jemu Pilát byl přikázal, jeho[ra]jeho] gieho svatý bok ostrým kopím byl otevřěl. A uznamenav veliké zázraky, ješto[rb]ješto] gieſto sě v tu hodinu dějiechu, sluncě sě zatmilo, země sě potřásla. Těm věcem sě podiviv, v Jezukrista[rc]Jezukrista] giezukriſta uvěřil. A zvlášče proto, jakžto jedna[rd]jedna] giedna stará kniha praví, ež když svatý Longinus anebo pro nemoc, anebo pro strast byl oslnul, jakž sě svú očí krví našeho spasitele, ješto[re]ješto] gieſto po kopí k jeho rukama tekla, dotekl, tak inhed prozřěv, uvěřil. Proněžto

X
qvjeho] gieho
qwjest] gieſt
qxjeho] gieho
qyporokovav] prokowaw
qzhlavu] lawu
rajeho] gieho
rbješto] gieſto
rcJezukrista] giezukriſta
rdjedna] giedna
reješto] gieſto
484oprava naznačena Hankou
485„h“ dopsáno jinou, mladší rukou
486in margine mladší rukou: Svatého Longina, 13. Marti
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).