[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<168169170171172173174175176>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ne[172]číslo strany rukopisubieše ot buoha žádné smilovánie, protož, jakž sě v rozličných knihách píše, ež svatí proroci ducha svatého zjěvenie zachápajíce a jako v uotrapě[493]podtrženo, Hankova excerpce vzdviženie mysli k buohu žádost jmajíce, túžebnými hlasy voláchu. David prorok tak voláše: Ó, milý hospodine, kak je[sa]je] gie to, ež tvé slovo na věky v nebesiech přěbývá! Jakžto byl řekl David prorok: Tam vždy v svém veleslavenství na věky bydlíš a dolóv na ny, na hřiešné, nikda nesezříš. Protož, milý hospodine, skloň svá svatá nebesa a stup k nám doluov. Druhý prorok voláše a řka: Ó, kdy slovo buožie příde k nám! Třetí prorok voláše a řka: É, hospodine, by prolomě nebesa i stúpil k nám! A když tak proroci žalostivě k buohu voláchu, pro prodlenie času sobě stešťechu, tehda jeden[sb]jeden] gieden z prorokuov z brzšieho[494]podtrženo Hankou, in margine různočtení „z blizſſieho zgewenie ducha ſwatého“ […]text doplněný editorem jako by k každému proroku promluvil a řka: Nestýskaj sobě, pomešká liť málo, však vždy k nám příde. Potom svatý Izaiáš prorok to již skrzě ducha svatého zjěvenie jako svýma očima vida, u proročství promluvil a řka: Dietě sě nám narodilo a syn nám dán jest. To u velikéj jistoty sliba buožieho mluvieše, kakž kolivěk to po dlúhých časiech sě[495]zapsáno jinou, soudobou rukou in margine naplnilo, v tom tak velikém[496]původně zapsáno „welyke“, „m“ nadepsáno jinou, soudobou rukou všěch hřiešných od buoha rozlúčenie bieše pomluva u vnitřnějšiem rozomě mezi všeho světa lidí národem a mezi hospodinem.

S jedné[sc]jedné] giedne strany lidského národa rozom mluvieše a řka: Milosrdný hospodine, známy sě v našich hřiešiech, ale k tobě naše dosti učiněnie jest, nebude li tvého svatého smilovánie. V tvém svatém veleslavenství divně sě trojí tvého svatého buožstvie přirozenie, v tobě

X
saje] gie
sbjeden] gieden
scjedné] giedne
493podtrženo, Hankova excerpce
494podtrženo Hankou, in margine různočtení „z blizſſieho zgewenie ducha ſwatého“
495zapsáno jinou, soudobou rukou in margine
496původně zapsáno „welyke“, „m“ nadepsáno jinou, soudobou rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).