[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<170171172173174175176179180>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nevěčné[174]číslo strany rukopisuho člověka dosti učinil a na tom všemu světu svú milostí[499]slova svú milostí zapsána písařem B in margine chvalně ukázal. V tom také rozomě mluví svatý Bernart u vykládaní čtenie svatého zvěstovánie, ež když buoh otec své milosti k nám navrácenie ráčil jednati[sf]jednati] giednati a v tom jednání[sg]jednání] giednany bieše přěd buohem pohádka mezi spravedlností a milosrdím. Spravedlnost takto mluvieše: Spravedlnýs, hospodine, a vždy tvuoj súd pravý, tys, hospodine, prvým lidem řekl: V kúž[500]podtrženo, Hankova excerpce hodinu zapovědného ovoce sniete, smrtí umřete. A protož, aby bylo spravedlné tvé prorčenie, lidský národ na věčnú smrt jest odsúzen.

Na tom ostalo viece než pět tisíc let. V tom tak strastném času u buožiem hrozném hněvu kteří zázraci sě dějiechu, které přiepusty ot boha spadáchu, o tom svědčí svaté písmo, jež buoh promluvil a řka: Žěleji toho, ež jsem kdy člověka stvořil. V tom hněvu jednoho dne čtrmezidcietma tisícóv, jiný čas desět tisíciev lidí sešlo u brzkéj náhlosti, oheň z nebes přída, mnoho lidí spáléše. Tehdy také diábli volnú mocí v lidi vstúpáchu, potom hlad, mor, rozličné přiepusty na lidi přicháziechu. Potom přišedši potopa, veš svět potopila.

Po těch časiech milosrdie přěd buoh přědstúpivši, pokorně mluviti počě a řkúci: Vizi to, milý hospodine, jež sě prvé rady své pravedlnosti dlúho přídržíš, proněžto sě na své stvořenie velmi hněváš. A již jest čas, aby sě rozpomanul na svá veliká milosrdie, neb jsi ty ten, jenžto v svém buožství milosrdie neseš nade všě svá učenie. A když milosrdie v tobě bydlí, kak to móž býti, by sě někda

X
sfjednati] giednati
sgjednání] giednany
499slova svú milostí zapsána písařem B in margine
500podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).